Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylator mcr Pasat

Wentylator mcr Pasat Zastosowanie produktu:
Wentylator dachowy oddymiający mcr Pasat przeznaczony jest do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru oraz w ramach wentylacji bytowej. Może być stosowany m.in. w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, halach przemysłowych, parkingach podziemnych oraz galeriach handlowych.

Opis produktu:
Wentylator mcr Pasat został sklasyfikowany w klasie F400/120, co oznacza, że wykazuje on skuteczność działania
w temperaturze 400°C w czasie nie krótszym niż 120 minut. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w dachowym
wentylatorze promieniowym mcr Pasat zastosowano silniki asynchroniczne standardowe, bez odporności ogniowej. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu odpowiedniego systemu chłodzenia silnika powietrzem zewnętrznym. Opracowany system został zgłoszony do opatentowania.

Dane techniczne:
Typoszereg wentylatorów obejmuje 6 średnic nominalnych wirnika: od D=315 mm do D=710 mm.
Do każdej średnicy przypisane są silniki o różnej prędkości obrotowej oraz mocy. Silniki dwubiegowe zapewniają
pracę zarówno w warunkach wentylacji ogólnej/bytowej, jak i wentylacji pożarowej.

Więcej informacji: Mercor
powrót  wyszukiwarka produktów

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja