Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

FLUID DESK Sp. z o.o.

Drukuj

Adres: ul. Wojska Polskiego 107b/14
70-484 Szczecin

www: www.fluid-desk.pl

e-mail: poczta@fluid-desk.com

telefon: tel: 91 431 45 50 faks: 91 431 45 75Fluid Desk Sp. z o.o. oferuje:

Projektantom:

  • Programy komputerowe CAD – programy FDBES do projektowania: Ventpack – systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Hydronicpack – wodnych instalacji ziębniczych i grzewczych, SLD – koncepcyjnych projektów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wodnych instalacji ziębniczych i grzewczych, Eksplorator Projektu – do zarządzania wieloma rysunkami w obrębie jednego projektu,
  • Narzędzia do symulacji numerycznych (CFD) – FloVENT oraz FloEFD – produkcji firmy Mentor Graphics do modelowania: systemów oddymiania, komfortu mikroklimatycznego pomieszczeń, stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniach czystych, systemów klimatyzacji w obiektach typu centra obliczeniowe i serwerownie, dyspersji zanieczyszczeń w środowisku, wykraplania się pary wodnej na przegrodach szklanych itd.

Producentom:

  • Biblioteki CAD urządzeń - 2D i 3D,
  • FLM – bezpłatną aplikację do zarządzania parametrycznymi bibliotekami CAD,
  • FloEFD – oprogramowanie firmy Mentor Graphics do symulacji numerycznych                                 (CFD)    umożliwiające modelowanie: temperatury, spadku ciśnienia, prędkości podczas przepływu płynów (wody, powietrza lub innych) przez projektowane urządzenia i     elementy      wentylacyjne, określanie charakterystyk hydraulicznych, sprężu wentylatora, wysokości podnoszenia pomp etc. 


Grupy oferowanych produktów:Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja