Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Drukuj
Członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Adres: Wiśniowa 40B lok. 6
02-520 Warszawa

www: www.wentylacja.org.pl

e-mail: spw@wentylacja.org.pl

telefon: 22 542 43 14Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.

Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie.
Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji.
Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy.
Prowadzimy aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.
Zbieramy informacje i wymieniamy doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.


 W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów z wentylacją:

  • skorzystać z porady eksperta
  • otrzymać informacje o sposobach wentylowania budynków
  • skontaktować się z projektantami i wykonawcami wentylacji
  • zlecić wykonanie opinii i ekspertyzy technicznej

Stowarzyszenie organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu wentylacji

Popularyzujemy wiedzę o wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego poprzez publikacje w mediach, uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, przygotowywanie własnych publikacji.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.

Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie.
Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji.
Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy.
Prowadzimy aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.
Zbieramy informacje i wymieniamy doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.


 W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów z wentylacją:

  • skorzystać z porady eksperta
  • otrzymać informacje o sposobach wentylowania budynków
  • skontaktować się z projektantami i wykonawcami wentylacji
  • zlecić wykonanie opinii i ekspertyzy technicznej

Stowarzyszenie organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu wentylacji

Popularyzujemy wiedzę o wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego poprzez publikacje w mediach, uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, przygotowywanie własnych publikacji.


Grupy oferowanych produktów:

Materiały:Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja