Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej ze stycznia i lutego 2012 roku

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej ze stycznia i lutego 2012 rokuBerlinerLuft w roku 2011 odniósł duży sukces ekonomiczny. Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft zakończyła poprzedni rok, przekraczając po raz pierwszy granicę 100 milionów i osiągnęła obrót całkowity w wysokości
103 miliony euro. Wysokość obrotów w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 14,5%. Sukces ten osiągnęło
712 pracowników (z tego 297 zatrudnionych w Niemczech). Zakłady produkcyjne w Austrii, Polsce, Brazylii i Meksyku również wniosły w 2011 r. swój pozytywny wkład do ogólnego rozwoju firmy. Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft planuje na 2012 r. jedynie umiarkowany wzrost obrotów o 2%.
Centrum Klima potwierdziła jakość swoich produktów, które uzyskały certyfikat instytutu KIWA SWED -CERT
w Karlskronie. Atest klasy szczelności otrzymało pełne portfolio stalowych kanałów i kształtek okrągłych. To kolejny certyfikat – obok zaświadczenia wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej.
Centrum Klima zwiększyła po trzech kwartałach 2011 r. przychody o ponad 11%, a zysk netto o niemal 30%. Eksport firmy przekroczył 33% obrotów. Dzięki temu spółka zanotowała stabilną rentowność operacyjną, przekraczającą 10%.
Darco pod koniec 2011 r. zakończyło kolejną inwestycję − budowę centrum logistycznego w Dębicy. W grudniu, do użytku został oddany nowoczesny magazyn wysokiego składowania (mogący pomieścić ponad 7 tysięcy palet) wraz z zapleczem logistycznym o łącznej powierzchni 4,5 tys. m 2 . Funkcjonalność nowego centrum pozwoliły na bardziej kompleksową obsługę wysyłek, lepsze planowanie i organizowanie produkcji.
Ebm-Papst inwestuje w nowe centrum logistyczne w Landshut. Magazyn wysokiego składowania o po-wierzchni około 5000 m 2 ma zostać oddany do użytku w 2013 r. Firma jest częścią Grupy Ebm-Papst z siedzibą w Mulfingen (Baden-Württemberg).
Flowair zaprezentował urządzenia LEO FL i ELiS DUO na wystawie 3P – Pomorski Potencja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wystawa zaingurowała działalność Centrum Designu Gdynia, które wspiera rozwój przemysłów kreatywnych z Pomorza. Centrum odpowiedzialne będzie za propagowanie współpracy projektantów
z przedsiębiorcami.
Frapol to nowa nazwa Krakowskiego Przedsiębiorstwa Polsko-Austriackiego P.U.H. FRAPOL. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany nazwy 1 grudnia 2011 r. Forma prawna, adres firmy, nr NIP, numery rachunków bankowych oraz pozostałe dane nie uległy zmianie.
Frapol zdecydował się na zmianę swojego logo, dbając o wizerunek marki oraz o jej postrzeganie przez rynek instalacyjny w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. Podjęte prace miały na celu uzyskanie w logotypie znaku wizualnego, który będzie kojarzył się jednoznacznie z firmą jako wiarygodną i stabilną, a za-razem nowoczesną, innowacyjną i rozwijającą się zgodnie z duchem czasu. Jednocześnie trwają prace nad ujednoliceniem szaty graficznej wszystkich materiałów związanych z firmą Frapol. Ułatwi to identyfikację firmy na płaszczyźnie komunikacyjnej, marketingowej i handlowej. Firmie zależy na zaszczepieniu w klientach ideęfirmy FRAPOL jako nowoczesnej organizacji spełniającej wysokie wymagania partnerskiej współpracy.
Klimainstal otrzymał z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak słowny „klimainstal” .
Klimat Solec zakończył wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Operze Podlaskiej
w Białymstoku, która jest największą i pierwszą profesjonalną salą operowo-sceniczną we wschodniej części Polski. Firma wykonuje również prace w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w dwóch zakładach: Medycyny Nuklearnej oraz Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. Zakres prac w Zakładzie Medycyny Nuklearnej obejmuje wykonanie instalacji wody lodowej, wentylację mechaniczną i klimatyzację wraz z automatyką AKPiA. Zadania
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej firma realizuje jako lider konsorcjum. W skład prac wchodzą: instalacje AKPiA oraz BMS, modernizacja układu sterowania, instalacje wentylacji oraz klimatyzacji, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne oraz instalacje sanitarne w części obiektu.
MED Technik Polska to nowa nazwa firmy Weiss Klimatechnik Polska Sp. z o.o.
Mercor – Grupa Mercor zanotowała w drugim kwartale swojego roku obrachunkowego 2011/2012 (czyli w okresie 01.04.2011 – 30.09.2011) zdecydowany wzrost wypracowywanych wyników finansowych i marż. Zysk EBITDA w tym okresie wzrósł o 13,9% w porównaniu do ubiegłego roku i sięgnął 12,4 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 17,5%, do 10,6 mln zł, a zysk netto o 16,7% do przeszło 7 mln zł. Grupa odnotowuje dobrą dynamikę pozyskiwania zleceń.
W ostatnich dwóch miesiącach (wrzesień i październik) Grupa pozyskała nowe umowy o wartości 75 mln zł, czyli niemal 13% więcej niż rok wcześniej.
Mercor w IV kwartale 2011 r. pozytywnie zakończył proces certyfikacji nowej klapy z  rodziny jednopłaszczyznowych przeciwpożarowych klap odcinających mcr FID S. Klapa o nazwie handlowej mcr FID S/Sc/P została przebadana ogniowo wg normy PN-EN 1366-2, spełnia także wymagania dotyczące oceny zgodności i właściwości użytkowych wg normy EN 15650:2010. Klasa odporności ogniowej urządzenia wynosi EI 120 S. Oprócz rynku polskiego klapa może być wprowadzana do obrotu we wszystkich krajach UE. Jest przeznaczona do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegroda odcinająca, oddzielająca strefę objętą pożaremod pozostałych części budynku. Klapa może być zabudowana w ścianach oraz stropach jej instalacja może odbywać się we wszystkich standardowych rodzajach przegród budowlanych, łącznie ze ścianami kartonowo-gipsowymi.
Systemair AB przejmuje dwie niemieckie firmy handlowe Luft und Wärmetechnik Frivent GmbH. Frivent jest producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przy zakupie dwóch zakładów Frivent, Systemair nabył wyłączne prawa do dystrybucji urządzeń tej marki w Niemczech.
VBW Engineering już po raz siódmy zdobył certyfikat Solidna Firma. Finał Regionalny dziesiątej edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego, podczas którego wręczono certyfikaty Solidna Firma 2011 firmom z województwa Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego odbył się 19 stycznia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku. Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma to przedsięwzięcie powołane do życia
w roku 2002, którego celem jest tworzenie ruchu skupiającego w szczególności przedsiębiorców, którzy o swej rodzimej gospodarce myślą nie tylko przez pryzmat własnego zysku.


Harmann na swojej internetowej stronie udostępnia bezpłatny program Wentyle, zawierający biblioteki wentylatorów Harmann Polska. Wentyle to program AutoCADa wspomagający rysowanie i obliczanie instalacji wentylacyjnych
2D wykorzystujących system przewodów o przekroju okrągłym oraz przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym. Aplikacja zawiera też biblioteki kształtek i akcesoriów wentylacyjnych realnych producentów. Umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Na końcu tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych
w projekcie elementów. Możliwe jest także automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu. Na stronie harmann.pl dostępne są wersje Wentyli dla Harmann na AutoCADa, BricsCADa, Arcadia IntelliCADa oraz GstarCADa. www.harmann.pl.
Onninen uruchomił nową stronę internetową. Wszystkie kluczowe informacje zilustrowane są nowymi zdjęciami wizerunkowymi, a kolorystyka strony utrzymana jest w granacie − kolorze korporacyjnym. Na stronie znalazły się również informacje na temat marki własnej online i opal oraz akcji promocyjnych prowadzonych w ogólnopolskiej sieci hurtowni. Wygląd stron internetowych został zmieniony w całej Grupie Onninen, która prowadzi działalność na terenie Finlandii, Szwecji, Norwegii, Polski, Rosji i krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Więcej informacji na www.onninen.pl.
Venture Industries zachęca do aktualizacji oprogramowania FDBES Ventpack 3.0 zawierającego bibliotekę produktów firmy. Łącznie zostało opracowanych dwadzieścia siedem nowych elementów m.in. wentylatory
i akcesoria. www.venture.pl


BerlinerLuft opublikował najnowszy katalog, w którym można znaleźć informacje na temat prostokątnych przewodów wentylacyjnych produkowanych przez firmę. Wykorzystuje się je do przesyłania świeżego powietrza (nawiew), powietrza recyrkulacyjnego oraz powietrza usuwanego (wywiew). Katalog jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.berlinerluft.pl.

• Dodano: 29 lutego 2012
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja