Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Szkolenia dla architektów

Szkolenia dla architektówStowarzyszenie Polska Wentylacja zorganizowało w maju i czerwcu serię szkoleń dla projektantów. W Warszawie odbyło się szkolenie dla Izby Inżynierów Budownictwa na temat „Eksploatacja i modernizacja wentylacji w budownictwie mieszkaniowym”. Przed-stawiono zagadnienia dotyczące wentylacji naturalnej oraz mechanicznej – nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i niskociśnieniowej wentylacji mechanicznej wywiewnej. W szkoleniu wzięło udział około 80 osób. Szkolenie przygotowano wspólnie z firmami Aereco Wentylacja i Rekuperatory.pl. W Bydgoszczy i Gdańsku przeprowadzono szkole-nie dla członków Izby Architektów. Temat: „Wentylacja – komfort użytkowników − trwałość
i bezpieczeństwo budynku” Omówiono przepisy, normy i zalecenia projektowe. Przedstawiono przegląd możliwości technicznych. Skupiono się na wpływie wentylacji na projektowanie architektoniczne. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja niskociśnieniowa, wentylacja hybrydowa, nasady kominowe, zabezpieczanie obiektów przed zadymieniem. Szkolenie przygotowano wspólnie z firmami Aereco Wentylacja, Darco, Smay. Przeszkolono około 70 architektów.

• Dodano: 31 lipca 2011
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja