Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

SPW członkiem EVIA

SPW  członkiem EVIAEuropejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego skupia najaktywniejszych europejskich producentów. Od czerwca jesteśmy członkiem EVIA.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja prowadzi szereg działań mających na celu wspieranie rozwoju branży wentylacyjnej. Jednym z kierunków jest monitoring prawa w zakresie wentylacji oraz uczestniczenie w jego tworzeniu. Od lat jesteśmy w kontakcie z urzędami i instytucjami zaangażowanymi w tworzenie prawa.  Współpracujemy także z krajowymi organizacjami, których zakres działania jest zbieżny z naszymi zainteresowaniami. Tym samym możemy mieć wpływ na prawo, przepisy, standardy. To działania w skali krajowej.
Zarząd Stowarzyszenia od dłuższego czasu  planował rozszerzenie roboczych kontaktów także poza granice, na poziom ogólnoeuropejski. Rolą Stowarzyszenia powinno być nie tylko konsumowanie prawa unijnego na polskim rynku, ale także czynny udział w jego kreowaniu, a także prezentowanie krajowego stanowiska w kontaktach międzynarodowych. Tak doszło do pierwszych kontaktów ze stowarzyszeniem EVIA, którego działalność obserwowaliśmy już od kilkunastu miesięcy. Uznaliśmy, że jest to organizacja, która ma szansę na realne wpływy w strukturach unijnych i rzeczowe reprezentowanie interesów branży.
Zimą tego roku nawiązaliśmy wstępne kontakty, wiosną odbyły się pierwsze spotkania, a od 1 czerwca Stowarzyszenie Polska Wentylacja stało się formalnie członkiem międzynarodowej organizacji. Kandydatura SPW została przyjęta jednogłośnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W nieformalnych rozmowach z przedstawicielami EVIA mieliśmy niejednokrotnie okazję odczuć, że działania SPW na polskim rynku są oceniane bardzo wysoko, zwłaszcza te, które dotyczą promowania jakości wentylacji. Uznanie wzbudzają także wydawane przez nas „Cyrkulacje” oraz organizowane przez Stowarzyszenie Forum Wentylacja.
W maju reprezentanci Zarządu SPW uczestniczyli w corocznym walnym zebraniu członków EVIA, na którym oficjalnie ogłoszono początek naszej współpracy. Od czasu nawiązania współpracy uczestniczyliśmy już w dwóch spotkaniach grup roboczych do spraw  budownictwa mieszkaniowego i budownictwa nie mieszkaniowego.  Udział w każdym z posiedzeń oceniamy bardzo wysoko. Poziom dyskusji merytorycznych prowadzonych w grupach roboczych utwierdza nas w przekonaniu, że prace są prowadzone przez profesjonalistów. W grupach dyskutuje się o efektywności energetycznej urządzeń, o strategii zmian wymagań w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
Dzięki członkostwu w EVIA reprezentanci Stowarzyszenia będą mogli brać czynny udział w pracach grup roboczych. Otrzymujemy już wszelkie dokumenty, nad którymi pracują grupy, będziemy mieć bieżący wgląd w projekty dyrektyw i rozporządzeń. A co najważniejsze będziemy mogli wyrazić swój głos w dyskusji nad projektami nowych przepisów. Jest to wiedza, którą otrzymają Członkowie Stowarzyszenia. O najważniejszych faktach będziemy także informować Czytelników „Cyrkulacji”.

• Dodano: 15 lipca 2013
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja