Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Walne Zebranie Członków SPW

Walne Zebranie Członków SPW25. czerwca odbyło się Doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Zgodnie ze statutem w Zebraniu uczestniczyli członkowie – osoby fizyczne oraz reprezentanci Członków Wspierających. Zgodnie z wymogami prawa oraz tradycją Stowarzyszenia, Zarząd złożył sprawozdanie z działalności prowadzonej w roku 2013. Zebrani wysłuchali informacji o działaniach merytorycznych prowadzonych w minionym roku, jak również o przedsięwzięciach bieżących, które są kontynuacją działań ubiegłorocznych. Prezentacja roku 2013 została połączona z omówieniem działań w roku 2014 ze względu na to, że Walne Zebranie Członków odbywa się w połowie roku, a jednocześnie większa część prac ma charakter długofalowy i trudno je podzielić na poszczególne lata.
Prezes Zarządu przedstawił zebranym również zagadnienia organizacyjne związane z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia, a także z sytuacją finansową.

Wśród głównych działań Stowarzyszenia w roku 2013 należy wymienić:
•    Organizacja 11 edycji wystawy Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja
•    Wydanie kolejnych 6 numerów czasopisma Cyrkulacje, zwiększenie nakładu
•    Przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wentylacyjnego EVIA, uczestnictwo w grupach roboczych EVIA
•    Udział w branżowych konferencjach międzynarodowych i wygłoszenie referatów w Brukseli i Pradze
•    Współpraca merytoryczna z krajowymi instytucjami i organizacjami branżowymi: NFOŚ, Izba Inżynierów Budownictwa, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, PZiTS, SNB, Korporacja Kominiarzy Polskich
•    Organizacja szkoleń dla projektantów i instalatorów

Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie z działalności za rok 2013 i udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W związku z zakończeniem kadencji władz 2012-1014, podczas Zebrania przeprowadzono wybory na kolejną kadencję.
Wybrano czteroosobowy Zarząd oraz trzyosobowe: Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Zebranie przyjęło także nowoopracowane regulaminy: Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Są to dokumenty regulujące zasady działania poszczególnych organów Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia Polska Wentylacja Kadencja 2014-2016

Zarząd
Rafał Finster
Arkadiusz Dragun
Grzegorz Grygier
Leszek Targowski

Komisja Rewizyjna
Ryszard Buczek
Piotr Machaty
Mariusz Szczęsny

Sąd Koleżeński
Joanna Ryńska
Paweł Wrzosek
Sebastian Ziombski

• Dodano: 26 czerwca 2014
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja