Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Mówiono o jakości powietrza w budynkach edukacyjnych

Już szósta z kolei ogólnopolska konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbyła się w połowie listopada 2001 na warszawskiej Politechnice. Organizatorem jest Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji. W tym roku uwagę poświęcono jakości powietrza w budynkach edukacyjnych. Temat ten podjęto, ponieważ coraz częściej mówi się o złej jakości powietrza w klasach szkolnych oraz jego wpływie na zdrowie dzieci i nauczycieli.

Pierwszy dzień obrad poświęcony został problematyce jakości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży. Wśród zagadnień decydujących o złych warunkach zdrowotnych w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki wymieniano przede wszystkim:
  • brak ustawowego zobowiązania do dokonywania kontroli stanu jakości powietrza wewnętrznego w toku użytkowania pomieszczeń,
  • brak unormowania dopuszczalnego poziomu stężenia CO2, całkowitej ilości lotnych związków organicznych oraz innych charakterystycznych zanieczyszczeń, mogących służyć jako prosty wskaźnik jakości powietrza w szkołach,
  • brak egzekwowania wymogu wykonywania obliczeń potwierdzających możliwość uzyskania wymaganej intensywności wymiany powietrza dla przyjętego układu wentylacji naturalnej.

 W drugim dniu obrad dyskusja dotyczyła problematyki edukacji w dziedzinie jakości powietrza w odniesieniu do różnych rodzajów budynków, nie tylko szkolnych.

 W dyskusji głos zabierali przedstawiciele środowiska lekarzy, epidemiologów oraz inżynierów. Zwracano uwagę między innymi na fakt, że z brakiem wystarczającej wiedzy w odniesieniu do wentylacji naturalnej spotkać się można nie tylko u ludzi nie związanych profesjonalnie z budownictwem ale również u przedstawicieli architektów, audytorów energetycznych oraz służb kontrolnych. Świadczyć o tym mogą takie zjawiska jak:
  • powszechne stosowanie nie przemyślanych i nie popartych obliczeniami projektowymi układów wentylacji grawitacyjnej,
  • ograniczenie kontroli eksploatacyjnej działania wentylacji tylko do sprawdzania drożności kanałów, bez kontroli warunków dopływu powietrza oraz oceny intensywności jego wymiany,
  • nieuzasadnione przekonanie, że zastosowanie rozszczelnionych okien czy nawiewnika umieszczonego w oknie lub w ścianie, zapewnia wystarczającą skuteczność wentylacji,
  • brak jednoznacznego rozróżniania wymagań dla stanowisk pracy fizycznej i umysłowej, które z urzędu podlegają kontroli Inspekcji Pracy.

 Więcej szczegółowych informacji o konferencji można znaleźć na stronie http://www.iow.is.pw.edu.pl/iaq


Informacja na podstawie materiałów organizatorów konferencji

• Dodano: 20 grudnia 2001
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja