Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

W Ministerstwie Infrastruktury trwają ostatnie prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podpisanie nowego tekstu rozporządzenia jest spodziewane pod koniec stycznia.

 W rozdziale poświęconym wentylacji i klimatyzacji znalazło się wiele zmian precyzujących te zagadnienia. Dodano nowe zapisy i poprawiono istniejące. Zmiany dotyczą także wentylacji pożarowej.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie pół roku po jego podpisaniu, a więc prawdopodobnie w lipcu.

Gdy będzie znana ostateczna jego wersja, przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany dotyczące wentylacji.

• Dodano: 05 stycznia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja