Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Konferencja w Szklarskiej Porębie

Jubileuszowa, X międzynarodowa konferencja Air conditioning, Air protection & District heating, odbędzie się w dniach 27-30 czerwca w Szklarskiej Porębie. Organizatorzy: politechnika Wrocławska - Wydział Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydziału Inżynierii Sanitarnej, Polska Akademia Nauk - Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Dolnośląski, przewidują następującą tematykę:
  • Klimatyzacja i ciepłownictwo - nowoczesne systemy kształtowania mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych,
  • Ochrona atmosfery - nowe technologie, monitoring i identyfikacja zagrożeń,
  • Energia odnawialna, geotermalna, pozyskiwanie ze Ąródeł odpadowych,
  •  Nowe rozwiązania oraz badania urządzeń i systemów w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i balneotechnice.

Termin zgłaszania referatów - 15 lutego.

Sekretariat konferencji:

Tel.: 071 328 64 35, 320 33 67, 320 36 88, 320 25 90,

Tel./fax 071 320 35 32

e-mail: japiter@iic.pwr.wroc.pl

 Więcej szczegółów na stronie http://www.kkic.pwr.wroc.pl

• Dodano: 14 stycznia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja