Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Rozmowy z GUNB

W grudniu 2001 zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - Panu ministrowi Andrzejowi Urbanowi. Gościliśmy także przedstawicieli GUNB na naszym comiesięcznym spotkaniu.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja, jako jeden z ważniejszych celów działań statutowych, stawia sobie działania zmierzające do poprawy przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji. W grudniu 2001 zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - Panu ministrowi Andrzejowi Urbanowi. Przedstawiliśmy nasze praktyczne doświadczenia i obserwacje niepokojących zjawisk w procesie budowlanym. Zaprosiliśmy także przedstawicieli GUNB na nasze comiesięczne spotkanie. Niemal dwugodzinna dyskusja w siedzibie Stowarzyszenia przyniosła bardzo rzeczowe rezultaty. Przedstawiciele nadzoru mieli okazję dyskutować z członkami Stowarzyszenia zasady prawne działania nadzoru, wymienili opinie na temat obowiązujących przepisów i kierunków ich modyfikacji. Jako główny mankament obowiązujących przepisów, regulujących projektowanie wentylacji, uznano brak możliwości skutecznej kontroli systemów i urządzeń zaprojektowanych i zastosowanych zgodnie z prawem, pod kątem szeroko rozumianej jakości i skuteczności wentylacji. Wnioskowano, że zmiany przepisów powinny pójść w kierunku umożliwienia sprawdzania, czy wymagania stawiane przez przepisy są spełniane.

Zwrócono także uwagę na konieczność wprowadzenia do projektów architektonicznych obowiązkowego projektu wentylacji grawitacyjnej, jeśli taka jest przewidziana, doprecyzowanie przepisów określających warunki nawiewu powietrza do pomieszczeń.

Obie strony zadeklarowały chęć wzajemnych konsultacji skomplikowanych przypadków natury technicznej, z jakimi spotykają się kontrolerzy nadzoru. Konsultacje będą także dotyczyć nowowprowadzanych przepisów.

• Dodano: 14 stycznia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja