Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszenie Polska Wentylacja zakończyło prace związane z rejestracją. W dniu 15 marca 2002 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000090161.
Administracyjna weryfikacja założeń statutowych i struktury organizacyjnej pomyślnie dobiegła końca i Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.
Zakończenie tego etapu daje możliwość pełnej realizacji planów merytorycznych Stowarzyszenia i jednocześnie jest potwierdzeniem wiarygodności naszych celów i struktury.

Działalność Stowarzyszenia będzie prowadzona dwutorowo. Do długofalowych celów należą działania lobbingowe zmierzające do zmiany przepisów regulujących stosowanie wentylacji w budownictwie, zapewniające właściwe i powszechne stosowanie wentylacji. Jednocześnie działania te mają na celu skonsolidowanie i reprezentowanie branży wentylacyjnej.
Równolegle będą organizowane szkolenia, konferencje i seminaria dla projektantów oraz wykonawców instalacji wentylacyjnych, a także dla architektów i specjalistów innych branż zainteresowanych tą tematyką.

Stowarzyszenie nawiązało już współpracę z czołowymi wydawcami prasy budowlanej i branżowej. Już niedługo znajdziecie Państwo w swoich ulubionych czasopismach cykl artykułów poświęconych wentylacji.
Artykuły sygnowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja będą dla Państwa rzetelnym źródłem informacji.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane działaniem w Stowarzyszeniu.
Pytania prosimy kierować pod adres spw@wentylacja.org.pl

• Dodano: 15 marca 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja