Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Targi INSTALCJE 2002 - Mówiono dużo o wentylacji

Na przygotowywaną od kilku miesięcy konferencję "Nowe przepisy, Nowe technologie, Nowoczesna wentylacja" przyjechało do Poznania ponad 200 specjalistów z całego kraju. Spotkanie to stało się znaczącym wydarzeniem podczas targów INSTALACJE 2002.

Z naszego zaproszenia skorzystali projektanci, wykonawcy i producenci instalacji wentylacyjnych. Nie zabrakło także pracowników wyższych uczelni, instytutów badawczych i urzędów. Zebrani wysłuchali podczas trwających pięć godzin wykładów związanych wyłącznie z zagadnieniami wentylacji.

Dr Jerzy Sowa (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, rozpoczął obrady wykładem przypominającego historię rozwoju wentylacji i przedstawił najnowsze światowe trendy w tej dziedzinie.
Mgr inż. Piotr Bartkiewicz, również z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, omówił możliwości, jakie daje komputerowe wspomaganie projektowania powołując się na dostępne na rynku oprogramowanie oraz dzieląc się własnymi doświadczeniami.
Pierwszą sesję zakończyła mgr inż. Anna Sas-Micuń, z Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiając wszystkie zmiany dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz w powiązanych dziedzinach, wprowadzone w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Drugą sesję rozpoczął Profesor Bogdan Mizieliński, z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki  Warszawskiej, referatem na temat wentylacji pożarowej omawiając teoretyczne i praktyczne zagadnienia. Tematykę kontynuowała mgr inż. Dorota Brzezińska (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z firmy Fluid Cad, prezentując dokładny opis pożaru w paryskiej dzielnicy La Defense oraz rolę, jaką odegrała podczas pożaru wentylacja pożarowa.
Kolejny praktyczny przykład zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny wentylacji przedstawił w swoim referacie mgr inż. Marek Szwarc (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z firmy KMW Engineering. Omówił historię, proces projektowy i szczegóły wykonawcze instalacji wentylacji naturalnej w budynku Reichstagu w Berlinie.
 W trzeciej sesji znalazły się dwa referaty dotyczące wentylacji w budownictwie mieszkaniowym. Inż. Marcin Gasiński (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z firmy aereco wentylacja, wskazał możliwości usprawnienia wentylacji grawitacyjnej, a przez to zmniejszenia strat ciepła poprzez wentylację.
Inż. Tomasz Heppner (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z firmy BURSA, zaprezentował interpretację przepisów umożliwiających stosowanie wentylacji mechanicznej w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym oraz wyniki pomiarów skuteczności działania takich systemow w zrealizowanych obiektach.
Dr. Leszek Targowski (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, podzielił się swoimi doświadczeniami i wynikami badań środowiska w budynkach biurowych. Przedstawił wnioski dotyczące kształtowania komfortu termicznego i jakości powietrza.
Na zakończenie mgr inż. Andrzej Choma (Stowarzyszenie Polska Wentylacja), z firmy Lindab, zaprezentował możliwości zastosowania indukcyjnych belek chłodzących w systemach wentylacji i chłodzenia.

 Wszystkie referaty zostały zebrane w książce wydanej z okazji konferencji przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Książka jest do nabycia lub do zamówienia w siedzibie Stowarzyszenia.

Konferencji towarzyszyły warsztaty komputerowe prezentujące oprogramowanie stosowane w projektowaniu systemów wentylacji. Trzykrotnie został wygłoszony przez Pana Piotra Bartkiewicza poszerzony wykład, prowadzono dyskusje, praktycznie próbowano możliwości oprogramowania.  Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a dodatkowo wzięli w nich udział studenci Politechniki Poznańskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, redakcję miesięcznika Rynek Instalacyjny i Międzynarodowe Targi Poznańskie.


• Dodano: 11 kwietnia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja