Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Polecamy książkę "Nowe Przepisy, Nowe technologie, Nowoczesna wentylacja"

Tytuł: Nowe Przepisy, Nowe technologie, Nowoczesna wentylacja - materiały konferencyjne
Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
ISBN 83-917061-0-9
Stron: 95
Ilustracje: 30 czarno-białych zdjęć i rysunków
Tablice: 20 tabel zawierających wyniki pomiarów
Format: 145x205 mm
Cena: 20 zł , dla członków Stowarzyszenia 15 zł
Do ceny doliczamy koszty wysyłki:
10 zł - wysyłka za zaliczeniem pocztowym
Zamówienie

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, redakcję miesięcznika Rynek Instalacyjny i Międzynarodowe Targi Poznańskiej, która odbyła się 9 kwietnia podczas targów Instalacje 2002 w Poznaniu.

Spis treści:

  • Wentylacja jako czynnik kształtowania jakości powietrza wewnętrznego - perspektywa historyczna oraz trendy zmian

Autor: dr inż. Jerzy Sowa
Encyklopedie i podręczniki pojęciem wentylacji określają proces zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia, przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu i przedostających się do powietrza. Zgodnie z tą definicją wiedza z dziedziny wentylacji jest nierozerwalnie związana z szeroko rozumianą tematyką jakości powietrza.
Obecnie w pomieszczeniach wentylowanych zgodnie z klasycznymi standardami użytkownicy zaczęli obserwować wiele negatywnych symptomów jak: podrażnienie oczu, nosa i gardła, wysuszenie błon śluzowych i skóry, zaczerwienienie i wysypka na skórze, ogólne zmęczenie, ból głowy, kłopoty z koncentracją.
W krajach rozwiniętych począwszy od lat osiemdziesiątych gwałtownie rośnie świadomość roli, jaką w próbie utrzymywania pożądanej jakości powietrza w pomieszczeniu odgrywają systemy wentylacji i klimatyzacji. Nowe spojrzenie na znaczenie wentylacji, znajduje odbicie w obserwowanej na świecie tendencji do wprowadzania w standardach i rekomendacjach kryterium jakościowego, zobowiązującego projektanta i wykonawcę do stwarzania w pomieszczeniach wymaganego poziomu jakości powietrza.

  • Zakres wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania

Autor: mgr inż. Piotr Bartkiewicz
Nieocenioną pomocą dla osób projektujących, już od pierwszych chwil powstawania, stała się tzw. elektroniczna technika obliczeniowa (ETO). Obecnie aplikacje wspomagające proces projektowania umożliwiają zebranie, uporządkowanie i przygotowywanie informacji o instalacji wentylacyjnej, a co najważniejsze stanowią narzędzie przyspieszające prace projektowe. W referacie scharakteryzowano kilka grup aplikacji wspomagających projektowanie systemów wentylacji: programy obliczeniowe, doboru urządzeń i systemów, wspomagające wykonywania dokumentacji rysunkowej, symulacyjne, CFD. Przedstawiono zakres ich wykorzystywani i kierunki rozwoju.

  • Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Autor: mgr inż. Anna Sas-Micuń
Zgodnie z ustalonym kalendarzem legislacyjnym z końcem 2002 roku, mają zacząć obowiązywać nowe wymagania techniczno-budowlane, wprowadzane przygotowanym projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt został przekazany Ministrowi Infrastruktury do podpisu. Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.). W referacie zostały omówione wszystkie zmiany dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz dziedzin powiązanych.

  • Wybrane problemy oddymiania budynków wielokondygnacyjnych

Autor: prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
W referacie zostały przedstawiony teoretyczne i praktyczne informacje o zasadach rozprzestrzeniania się dymu w obiektach objętych pożarem oraz zasady działania wentylacji pożarowej. Przedstawiono systemy oddymiania budynków wielokondygnacyjnych.

  • Pożar w dzielnicy La Défense w Paryżu

Autorzy: mgr inż. Dorota Brzezińska, mgr inż. Roman Jędrzejewski
Referat prezentuje szczegółowy opis powstania i rozprzestrzeniania się pożaru w budynku biurowym oraz szczegóły akcji gaśniczej z uwzględnieniem roli, jaką odegrała w niej wentylacja pożarowa.

  • Polski climat w Berlinie

Autor: mgr inż. Marek Szwarc
Masywna wizualnie bryła budynku nie wskazuje, że zastosowano w niej rozwiązania świadczące o podporządkowaniu projektowania architektonicznego projektowi wentylacji i ogrzewania wyznaczającego komfort klimatu budynku.
Nowoczesność zastosowanych przez Grove'a rozwiązań, umożliwiających stosowanie
jednoźródłowej wentylacji przestrzennej, doceniono dopiero po stu latach. Dzisiaj taki układ określamy jako system wentylacji komfortowej.
W 1990 roku, po zjednoczeniu Niemiec, obradował w Reichstagu nowy parlament. Podjęto decyzję o przebudowie i dostosowaniu budynku do posiedzeń parlamentu.
W realizacji systemu wentylacji wzięli udział Polacy projektując i dostarczając urządzenia.

  • Energooszczędne systemy wentylacji naturalnej

Autor: inż. Marcin Gasiński
Wentylacja grawitacyjna jest rozwiązaniem niedoskonałym - powoduje duże straty energii, często też działa nieskutecznie. Na dodatek można przy jej realizacji popełnić wiele błędów. W referacie scharakteryzowano najczęściej popełniane uchybienia.
W instalacji wentylacji grawitacyjnej oszczędności mogą wynikać właściwie jedynie z ograniczenia strumienia powietrza przepływającego przez mieszkanie. Systemem, który działa właśnie w ten sposób jest system wentylacji higrosterowanej. W referacie przedstawiono rezultaty badań wykazujących oszczędności energetyczne, jakie można uzyskać stosując ten system wentylacji.

  • Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym

Autor: inż. Tomasz Heppner
W referacie został podany wyciąg z przepisów regulujących stosowanie wentylacji mechanicznej w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Ponadto przytoczono wyniki pomiarów przeprowadzonych w zainstalowanych i użytkowanych systemach wentylacyjnych.

  • Wybrane problemy utrzymania komfortu cieplnego i jakości powietrza w nowych i modernizowanych budynkach biurowych

Autor: dr inż. Leszek Targowski
Przeprowadzone na przestrzeni kilku ostatnich lat badania i obserwacje warunków mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych wykazały, że zastosowaniu nowych, czy bardziej technologicznie zaawansowanych rozwiązań nie zawsze towarzyszy zagwarantowanie warunków komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza wewnętrznego.
Efektem tego, oprócz oczywiście co najmniej złego samopoczucia użytkowników pomieszczeń, jest powstawanie konfliktowych sytuacji pomiędzy najemcą a wynajmującym. Konfliktów między inwestorem a projektantem należy spodziewać się w najbliższej przyszłości, a ich skutkiem często mogą być niebagatelne konsekwencje finansowe, jakie kilkanaście lat temu praktycznie nie występowały.

  • Indukcyjne belki chłodzące - nowoczesny system wentylacji i chłodzenia

Autor: mgr inż. Andrzej Choma
Indukcyjne belki chłodzące to urządzenia stosowane w systemach wentylowania i chłodzenia pomieszczeń. Jako czynnik chłodzący wykorzystują wodę lodową. Ich głównymi zaletami są: niska całkowita wysokość zabudowy - nawet do 12 cm, bardzo niski poziom hałasu - max do 28 dB, niskie ryzyko powstawania przeciągów (niskie prędkości przepływu powietrza pod belką), brak instalacji odprowadzania skroplin, co jest konieczne np. przy klimakonwektorach, równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu, brak stref o zwiększonych prędkościach chłodnego powietrza.

Zamówienie


• Dodano: 11 kwietnia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja