Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Minister Infrastruktury podpisał 12 kwietnia nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.).
Rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw około połowy maja, a zacznie obowiązywać sześć miesięcy później, około połowy listopada.
Szczególnie wiele zmian polegających na przeredagowaniu dotychczasowych zapisów, uzupełnieniu ich lub dopisaniu nowych wymagań znalazło się w Dziale IV "Wyposażenie techniczne budynków", w rozdziale 6 "Wentylacja i klimatyzacja" .
Zmiany powiązane z wentylacją zaszły także w rozdziale 5 "Przewody kominowe" i Dziale 6 "Bezpieczeństwo pożarowe". Zmiany zaszły także w wymaganiach szczególnych, zawartych w rozdziale 7 w Dziale III, dotyczących mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
Szczegółowy wykaz zmian został przedstawiony w referacie "Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące wentylacji i klimatyzacji" wygłoszonym na konferencji "Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja", której współorganizatorem było Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

• Dodano: 25 kwietnia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja