Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Audytorzy o wentylacji - wyniki ankiety

Nowe rozporządzenie o audytach energetycznych określa zasady oceny energochłonności wentylacji i efektów wprowadzonych usprawnień systemu. Dzięki temu będzie możliwe rzetelne przeprowadzenie audytu i uwzględnienie wentylacji w pracach termomodernizacyjnych. Jako podstawę modernizacji systemu wentylacyjnego należy uznać wprowadzenie wentylacji o kontrolowanym przepływie powietrza. Takie możliwości daje według Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zastosowanie nawiewników okiennych lub wentylacji mechanicznej.
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych przeprowadziło podczas Forum Termomodernizacja 2002 ankietę wśród audytorów na temat wentylacji. Przytaczamy wyniki tej ankiety opublikowane w Biuletynie Poszanowania Energii Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Luty 2002 Nr 1 (28), (str. 8)

Jaki rodzaj wentylacji należy szczególnie promować ?
Wentylacja naturalna z nawiewnikami powietrza - 80%
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła - 40%
Wentylacja mechaniczna wywiewna z nawiewnikami powietrza - 24%
Wentylacja naturalna z oknami z funkcją rozszczelnienia - 16%
Wentylacja hybrydowa - wentylacja naturalna z dodatkowymi wentylatorami wspomagającymi w okresach gdy siły wymuszające są słabe - 12%
Wentylacja mechaniczna wywiewna z oknami z funkcją rozszczelnienia - 8%
Wentylacja naturalna z oknami o wsp. infiltracji a=0,5-1,0 m3/m·h·dPa2/3 - 8%


Jaki system regulacji nawiewników jest właściwy?
Oceny od 0 (niewłaściwy) do 10 (bardzo dobry) - wyniki stanowią średnią
Sterowanie wilgotnością powietrza - 7
Sterowanie poziomem dwutlenku węgla - 4
Sterowanie różnicą ciśnień - 4
Sterowanie w zależności od temperatury powietrza doprowadzanego do omieszczenia - 3
Sterowanie ręczne - 2


• Dodano: 25 kwietnia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja