Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Podczas grudniowego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja odbyły się wybory nowego Zarządu. Obecnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Rafał Finster (Aereco Wentylacja) - dotychczasowy wiceprezes. Na funkcje wiceprezesów zostali wybrani Panowie Józef Darłak (Darco Systemy kominowe i wentylacyjne), Arkadiusz Dragun (Venture Industries), Roman Jedrzejewski (Panol). Funkcję wiceprezesa pełni nadal Pan Czcibor Karcz (Mercor).

Dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Krzysztof M. Wojtkowiak (KMW Engineering) zrezygnował ze swojej funkcji. Powodem podjęcia tej ważnej decyzji jest stale rosnącą ilość obowiązków we własnej firmie, która rozwijając się przechodzi ostatnio poważne zmiany. Prezes Wojtkowiak nie mógł więc poświęcać odpowiednio dużo czasu na działalność w Stowarzyszeniu i postanowił ograniczyć swoją aktywność. Jednocześnie firma KMW Engineering nadal pozostaje Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, a Pan Wojtkowiak Członkiem Stowarzyszenia.

Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowało obecną działalność, zostały również nakreślone zasadnicze plany działania na rok 2003.

Najważniejszym przedsięwzięciem, które obecnie przygotowuje Stowarzyszenie jest I Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej FORUM WENTYLACJA 2003.

FORUM odbędzie się w dniach 13-14 marca w Warszawie. Będzie pierwszym, ściśle ukierunkowanym wydarzeniem poświęconym wyłącznie zagadnieniom wentylacji w budownictwie, skierowanym do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, od których zależy wybór i właściwe działanie systemów wentylacji.

Dwudniowemu cyklowi szkoleń, seminariów i dyskusji branżowych będzie towarzyszyć wystawa producentów i wykonawców, podczas której uczestnicy FORUM będą mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą rynkową i nawiązać nowe kontakty zawodowe.
FORUM będzie służyć także przygotowaniu branży wentylacyjnej na wejście Polski do Unii Europejskiej. Zagadnieniom wentylacji w Unii będzie poświęcony jeden z bloków tematycznych. Na bieżąco aktualizowane informacje o FORUM oraz listę dyskusyjną można znaleźć na stronie www.forumwentylacja.pl


• Dodano: 20 grudnia 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja