Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Polski Komitet Normalizacyjny

Przedstawiciel Stowarzyszenia Polska Wentylacja został członkiem Komitetu Technicznego nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Naszym reprezentantem jest Pan dr inż. Kazimierz Wojtas, dowiadczony pracownik Politechniki Krakowskiej, związany także od lat z przedsiębiorstwami branży wentylacyjnej. W latach 1992-2000 był członkirm Komisji E2 ("Heat Pumps & Energy Recovery") Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu. Należy także do PZiTS. W latach 1992-1996 pełnił funkcję kierownika ds. badawczych wspólnego z NIST ("National Instytute of Standards & Technology" Gaithersburg, USA), międzynarodowego programu badawczego w ramach grantu MSCII. Jest autorem licznych branżowych publikacji polskich i zagranicznych.

Dzięki uczestnictwu w pracach Komitetu Technicznego PKN, Stowarzyszenie będzie mieć możliwoć czynnego udziału w pracach normalizacyjnych w zakresie wentylacji. Nasze działania będą mieć na celu przekazywanie Członkom Stowarzyszenia aktualnych informacji o stanie wdrażania norm europejskich i pracach Komitetu. Będziemy czynnie uczestniczyć w pracach nad tłumaczeniem i wdrażaniem nowych norm. Planujemy także wdrażanie własnych inicjatyw normalizacyjnych.

• Dodano: 17 lipca 2003
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja