Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Autobus energetyczny

10 września wyruszył w trasę dookoła Polski "Autobus energetyczny". W autobusie marki MERCEDES adaptowanym do pełnienia funkcji mobilnego centrum edukacyjno-informacyjnego eksperci będą prowadzić kampanię promującą przedsięwzięcia i inicjatywy energooszczędne oraz odnawialne źródła energii.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja wspiera organizatorów akcji informując o sposobach oszczędzania energii w systemach wentylacji. Dla osób odwiedzających autobus zostały przygotowane ulotki omawiające zasady budowy systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W przygotowaniu ulotek wzięły udział firmy Bartosz i Ciecholewski Wentylacje - Członkowie Wspierający Stowarzyszenia oferujący między innymi centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. W akcji bierze także udział firma Aereco Wentylacja prezentująca system wentylacji higrosterowanej i wentylacji hybrydowej.
W autobusie przez cały okres trwania kampanii będą przebywać eksperci oferując nieodpłatną, obiektywną i aktualną wiedzę na temat przedsięwzięć i inicjatyw związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii realizowanych zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
Eksperci zostali przeszkoleni przez nasze Stowarzyszenie z zakresu działania systemów wentylacji i zasad odzysku ciepła. Otrzymali też materiały informacyjne. Będą demonstrować również działanie nowoczesnych urządzeń i technologii energooszczędnych wchodzących w skład wyposażenia autobusu.
Szacuje się, że dziennie "Autobus Energetyczny" odwiedzi minimum 30 osób, co daje możliwość udzielenia w całym projekcie 15000 porad. Dodatkowo w trakcie specjalnie przygotowanych w regionach seminariów dla reprezentantów władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców przeszkolonych zostanie 250 uczestników.
Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna "Autobus Energetyczny" jest adresowana głównie do trzech grup społecznych:
mieszkańców - zdobędą informacje na temat, jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania energii we własnym domu, mieszkaniu, miejscu pracy, w czasie podróży, a tym samym, jak może to pozytywnie wpłynąć na stan domowego budżetu,
reprezentantów samorządu gminnego - którzy będą mieli możliwość podczas indywidualnych rozmów z ekspertami w autobusie oraz w trakcie organizowanych spotkań (seminariów) poznania dostępnych instrumentów służących bardziej wydajnej konsumpcji energii na terenie ich działania oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
przedsiębiorców - którzy uzyskają informacje podczas rozmów z ekspertami w autobusie oraz w trakcie organizowanych specjalnie spotkań (seminariów) na temat możliwości zastosowania w swoim przedsiębiorstwie dostępnych technologii energooszczędnych oraz sposobów ich finansowania, jak również przygotowania i efektywnego wdrażania systemów zarządzania energią powodujących znaczącą redukcję kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pierwsza kampania regionalna na terenie województwa ląskiego rozpoczyna się 11 wrzenia 2003 r. i będzie trwać do końca października 2003 r. Jej przeprowadzenie jest możliwe dzięki wydatnej pomocy śląskiego Związku Gmin i Powiatów, dzięki któremu aż 28 gmin wyraziło swoje zainteresowanie projektem. Dzięki spółce Międzynarodowe Targi Katowickie, zwiedzający Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii będą mogli odwiedzić autobus. Autobus będzie również dostępny podczas Międzynarodowych Targów Energetycznych "ENERGETAB" w Bielsku-Białej.

Kolejne kampanie regionalne odbędą się wg poniższego harmonogramu:
Województwo śląskie - wrzesień/pazdziernik 2003
Województwo Opolskie, Dolnośląskie - listopad/grudzień 2003
Województwo Lubuskie, Wielkopolskie - styczeń/luty/marzec 2004
Województwo Kujawsko-Pomorskie - kwiecień/maj 2004
Województwo Zachodniopomorskie - czerwiec/lipiec 2004
Województwo Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie - sierpień/wrzesień 2004
Województwo Lubelskie, Podlaskie - pazdziernik/listopad 2004
Województwo Podkarpackie - grudzień/styczeń 2005
Województwo Małopolskie, więtokrzyskie - luty/marzec 2005
Województwo Łódzkie - kwiecień/maj 2005
Województwo Mazowieckie - maj/czerwiec 2005

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna "Autobus energetyczny" realizowana jest w ramach programu Unii Europejskiej SAVE. W skład zespołu wykonawczego wchodzą:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
B&S.U. Beratungs-und Service-Gesellschaft Umwelt mbH -Niemcy
TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmBH - Niemcy
KESCO Energy sp. z o.o.
ECOFYS B.V. -Holandia

Informacje na temat szczegółów kolejnych kampanii regionalnych znaleźć będzie można na stronach internetowych www.autobus-energetyczny.pl

• Dodano: 10 września 2003
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja