Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych

Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowychPolecamy poradnik zawierający kompendium wiedzy niezbędnej do projektowania instalacji wentylacji pożarowej.
Książka przedstawia szczegółowe zasady projektowania, zbiór wymagań dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 10 przykładów projektowych instalacji wentylacji pożarowej.
Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych, odpowiadające wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującego od 16 grudnia 2002 roku.

Rok wydania: 2003

Twarda płócienna okładka
Format B5
150 stron
25 rysunków kolorowych
16 rysunków czarno-białych
7 tablic
Wydawca: Fluid Desk
ISBN - 83-917153-0-2

Rok wydania: 2003

Cena 295 zł.
UWAGA!
Dla Członków Stowarzyszenia cena 265 zł

Zamówienie
 

Zamawiając poradnik otrzymają Państwo dodatkowo egzemplarz wytycznych ITB "Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych"

Jak zamówić poradnik
Prosimy o wypełnienie i przesłanie zamówienia.

Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem aby je potwierdzić i ustalić sposób doręczenia zamówionej książki.

Zamówienia realizujemy po otrzymaniu kopii przelewu dokonanego na konto:
Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Bank BISE III oddział w Warszawie
Nr rachunku: 84 13701037 0000 1701 5800

Możliwe jest także wysłanie książki za zaliczeniem pocztowym - dodatkowa opłata 16 zł
 

Podstawowe zagadnienia omówione w Poradniku:

Dym jako podstawowe zagrożenie stwarzane przez pożar
- Powstanie i rozwój pożaru
- Właściwości dymu i ich wpływ na stopień zagrożenia dla ludzi
- Przemieszczanie się dymu

Podstawowe wymagania techniczne dla budynków wysokich i wysokościowych związane z bezpieczeństwem pożarowym
- Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej budynków
- Podział budynków kategorii ZL
- Odporność pożarowa budynków
- Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
- Ewakuacja i drogi ewakuacyjne
- Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wewnętrznych: instalacji wentylacji, klimatyzacji, wentylacji pożarowej, instalacji elektrycznych oraz stałych urządzeń gaśniczych, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej
- Badanie odporności ogniowej
- Przewody wentylacyjne i oddymiające - ich funkcja i wymagana odporność ogniowa,
- Przeciwpożarowe klapy odcinające - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania,
- Klapy odcinające wentylacji pożarowej - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania,
- Wentylatory oddymiające - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania

Wentylacja pożarowa
- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
- Działanie instalacji wentylacji pożarowej
- Założenia projektowe instalacji wentylacji pożarowej
- Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych - wentylacja mechaniczna
- Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych
- Oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych
- Oddymianie holi wejściowych
- Zabezpieczenie przed zadymieniem szybów dąwigowych

Badania odbiorcze i konserwacja

Przykłady projektowe

Co zawierają przykłady projektowe?

Opis budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej

Wymagania dla instalacji wentylacji pożarowej wynikające ze scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Obliczenia
- Ilości powietrza wentylacyjnego dla wszystkich elementów wentylacji pożarowej wraz z doborem wielkości i parametrów wymaganych urządzeń (klap odcinających wentylacji pożarowej, przewodów, wentylatorów)
- Oporów hydraulicznych instalacji

Rysunki:
- Rzut poziomy kondygnacji typowej zawierający elementy instalacji wentylacji pożarowej i schematy dróg ewakuacyjnych
- Schematy graficzne do obliczeń hydraulicznych
- Przekrój budynku zawierający schemat instalacji wentylacji pożarowej

O poradniku napisali

konsultacje
st. bryg dr inż. Dariusz Ratajczak

"Dym i gorące gazy stanowią w przypadku pożaru budynku największe zagrożenie dla jgo użytkowników. W nowych przepisach przeciwpożarowych, wchodzących w życie w grudniu 2002, zaostrzono więc znacznie wymagania w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymianiem. Zadanie to w największym stopniu odnosi się do budynków wysokich i wysokościowych, w których jest ono realizowane przez instalację wentylacji pożarowej. Za niezbędne uznano przy tym dostosowanie systemów przeciwpożarowych, w szczególności wentylacji pożarowej, oraz sekwencji ich pracy, do potrzeb wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru. Poradnik należy więc uznać za bardzo przydatny przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji tych instalacji."

recenzje
Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek

Przykłady rozwiązań i obliczeń podane w poradniku są doskonałym uzupełnieniem Wytycznych "Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych" wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Te dwie pozycje łącznie stanowią praktyczne i łatwe do stosowania zasady projektowania związane z podstawowym postulatem bezpieczeństwa pożarowego, jakim jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Można z całym przekonaniem przekazać je architektom, projektantom instalacji i rzeczoznawcom.

Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
Napisana w formie poradnika książka jest znaczącym uzupełnieniem krajowej literatury technicznej w zakresie wentylacji pożarowej. Poradnik jest napisany w sposób przystępny i ciekawy i moim zdaniem powinien się znaleąć w zbiorze fachowej literatury każdego, kto interesuje się tematyką wentylacji pożarowej.

Inż. Iwo Dobrucki
Z wielką satysfakcją odebrałem materiały zawarte w "Poradniku", jako próbę pogłębienia naszych przepisów, w zakresie tak istotnego problemu jakim jest wentylacja pożarowa, będąca jednym z ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi w wypadku pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych.

Mają Państwo dodatkowe pytania?
Prosimy o list spw@wentylacja.org.pl lub telefon 22 542 43 14
Zamowienie

• Dodano: 20 września 2003
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja