Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Konkurs Dom Dostępny

Tegoroczna edycja Konkursu Dom Dostępny jest już drugą, w której Stowarzyszenie Polska Wentylacja czynnie uczestniczy. Na zaproszenie organizatorów - Fundacji Dom Dostępny i Wydawnictwa MURATOR przyjęliśmy rolę Organizacji wspierającej Konkurs Dom Dostępny 2003.
Eksperci Stowarzyszenia brali udział w przygotowaniu założeń konkursowych oraz ocenie zgłoszonych projektów pod kątem poprawności wentylowania projektowanych budynków.
Celem udziału Stowarzyszenia w pracach organizacyjnych Konkursu jest zwrócenie należytej uwagi uczestników, obserwatorów i organizatorów na zagadnienia właściwej jakości powietrza w budynkach oraz wskazanie i promowanie skutecznych oraz ekonomicznych systemów wentylacji. Stowarzyszenie postanowiło przyznać Nagrodę Honorową dla zespołu projektowego firmy "DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj" w składzie:
arch. Wojciech Dunaj, arch. Anita Żochowska, arch. Izabela Chruściel
oraz Barbara Irzyk, Andrzej Kozakiewicz, Marta Bińkowska, Alicja Jaszczak, zgłaszającego pracę konkursową oznaczoną numerem 44.
Ocenie zespołu ekspertów Stowarzyszenia Polska Wentylacja zostały poddane prace wytypowane przez organizatorów Konkursu jako prace zakwalifikowane do finału Konkursu, spełniające założenia konkursowe.
Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja została przyznana za racjonalny wybór systemu wentylacji i właściwe wypełnienie założeń konkursowych w zakresie poprawności rozwiązania systemu wentylacji.
Nagrodzony projekt uzyskał pozytywną ocenę Stowarzyszenia ze względu na:
- w pełni świadome zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, jako systemu zapewniającego skuteczną wentylację budynku niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych, zapewniającego możliwość ograniczania strat energii cieplnej w budynku,
- wykonanie obliczeń strat ciepła na cele wentylacyjne z uwzględnieniem odzysku energii za pomocą rekuperatora,
- wykonanie zestawienia strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego z poszczególnych pomieszczeń wraz z obliczeniem krotności wymian powietrza,
- poprawne rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, kratek nawiewnych i wywiewnych w wentylowanych pomieszczeniach oraz uwzględnienie przyszłej rozbudowy instalacji,
- określenie szacunkowego kosztu instalacji,
- staranne opracowanie dokumentacji projektowej.
Autorzy projektu zaproponowali zastosowanie instalacji nawiewno-wywiewnej z wykorzystanie centrali wentylacyjnej Systemair typu VRX 700 EV.

Ze względu na niedoskonałość przepisów regulujących zagadnienia wentylacji w budownictwie mieszkaniowym w znacznej części nowych domów i mieszkań wentylacja działa niepoprawnie na skutek zaniedbań lub błędów popełnianych przez projektantów, wykonawców i inwestorów. Rola Konkursu Dom Dostępny w promowaniu zagadnień wentylacji w środowisku architektonicznym jest więc nieoceniona.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznając Nagrodę Honorową postawiło przed projektantami następujące wymagania:
-określenie typu wentylacji zastosowanej w projektowanym budynku,
-przedstawienie koncepcji wymiany powietrza w budynku obejmujące opis sposobu doprowadzenia, przepływu i usuwania powietrza z budynku,
-wykonanie bilansu powietrza niezbędnego do wentylacji (doprowadzanego i usuwanego),
-przygotowanie opisu wpływu zastosowanych rozwiązań na energooszczędność budynku,
-przygotowanie koncepcji rozbudowy instalacji po rozbudowie budynku,
-przygotowanie wskazówek eksploatacyjnych dla użytkowników.
Mimo, że powyższe wymogi nie są obligatoryjne w świetle przepisów określających zakres projektu budowlanego, to ich spełnienie powinno być praktyką wszystkich projektantów dbających o poprawne działanie systemu wentylacji budynku i zapewnienie właściwej jakości powietrza wewnętrznego.
Promowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja wysokie standardy projektowe z zakresu wentylacji budynków są uzupełnieniem standardów projektowych promowanych przez organizatorów Konkursu Dom Dostępny.

• Dodano: 30 września 2003
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja