Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Odbyło się FORUM WENTYLACJA 2004

W dniach 2-3 marca odbyło się Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA, organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Na Forum zgłosiło się około 1200 osób zawodowo związanych z zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji. Według przeprowadzonych statystyk obecne były następujące grupy zawodowe: architekci 3%, inwestorzy 6%, pracownicy uczelni i studenci 6%, kominiarze 12%, wykonawcy 16%, projektanci 19%, producenci i handlowcy 23%, inne zawody 15%. Wśród innych zawodów zostały umieszczone osoby, których nie można wprost przypisać do wymienionych wyżej grup zawodowych oraz osoby, które nie zaznaczyły w ankiecie konkretnego zawodu.
Goście odwiedzający Forum reprezentowali następujące województwa:
mazowieckie 54%, śląskie 8%, łódzkie 7%, wielkopolskie 4%, kujawsko-pomorskie 4%, małopolskie 3%, lubelskie 3%, podlaskie 3%, pozostałe 14%.
W wystawie uczestniczyło 45 firm. Wszyscy wystawcy zostali zaprezentowani na stronie internetowej www.forumwentylacja.pl oraz w drukowanym katalogu i na płycie CD, które wraz z biuletynem Stowarzyszenia „CYRKULACJE” były wręczane każdemu uczestnikowi Forum. W materiałach informacyjnych zostały zamieszczone dane teleadresowe, opis oferty i logo firm. Materiały informacyjne zostały także wysłane do wszystkich osób, które zarejestrowały się jako uczestnicy ale nie dotarły na wystawę.

• Dodano: 05 marca 2004
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja