Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowa kadencja władz Stowarzyszenia

Pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia Polska Wentylacja dobiegła końca. Po dwóch latach działalności Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński zostały ocenione przez członków Stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem raz w roku walane Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności. W tym roku Zebranie odbyło sie 24 czerwca.
Obecny Zarząd kończąc regulaminową kadencję złożył podczas Zebrania sprawozdanie. Członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarzšdowi oraz Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu. Udzielenie absolutorim jest wyrazem akceptacji dotychczasowych działań i osiągnięć władz Stowarzysenia
W związku z zakończeniem kadencji podczas Zebrania odbyły się wybory do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.

Wolą Członków Stowarzyszenia do władz zostały wybrane następujące osoby:

Zarząd
Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Roman Jędrzejewski - Wiceprezes
Czcibor Karcz - Wiceprezes
Tomasz Zambrzycki Wiceprezes

Komisja Rewizyjna
Ryszard Buczek
Leszek Targowski
Kazimierz Wojtas

Sąd Koleżeński
Marek Maj
Sławomir Rossa
Tadeusz Szulc

Do nowej kadencji Zarządu nie kandydował Pan Józef Darłak. Dynamiczny rozwój własnej firmy nie pozwoli mu w najbliższym czasie na aktywne działanie na rzecz Stowarzyszenia.
W imieniu wszystkich Członków dziękujemy za dotychczasową pracę w naszej organizacji i wspomaganie naszych działań. Dziękujemy także za deklarację dalszego wsparcia dla Stowarzyszenia, teraz w mniej oficjalnej formie.

• Dodano: 25 czerwca 2004
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja