Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Kurs "Metody pomiarów parametrów pracy instalacji wentylacyjnej"

Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza pracowników firm wykonawczych, inspektorów nadzoru, osoby odpowiedzialne za eksploatację budynków na kurs, którego uczestnicy zapoznają się z wiedzą teoretyczną z zakresu metodologii pomiarów pracy instalacji i będą mieć możliwość przetestowania urządzeń pomiarowych.

Kurs odbędzie się 1 grudnia 2004
w Centrum szkoleniowym firmy Lindab , ul. Kolejowa 311 Sadowa (Łomianki k/Warszawy) w godzinach 915 - 1515

Zajęcia poprowadzą doświadczeni wykładowcy Politechniki Warszawskiej mający wieloletnie, praktyczne doświadczenie w wykonywaniu pomiarów i ekspertyzach z zakresu wentylacji i klimatyzacji w różnych typach obiektów.

Program kursu

Warunki wykonania, odbioru i eksploatacji sieci wentylacyjnych:
Pobierz zgłoszenieZadaj pytanie
 • sieć przewodów - opory, współpraca z wentylatorem

 • parametry podlegające kontroli

 • częstotliwość prowadzenia sprawdzeń

 • przepisy i wytyczne


 • Metodyka pomiarów pracy instalacji wentylacyjnej - pomiary:
 • temperatury powietrza

 • wilgotności powietrza

 • różnicy ciśnienia

 • prękości powietrza

 • strumienia objętości powietrza wentylacyjnego


 • Uczestnicy kursu będą mieć możliwość zapoznania się z elementami pomiarowymi w instalacjach (mierniki przepływu w kanale, kryzy pomiarowe, skrzynki z pomiarem wydajności itp.) i urządzeniami pomiarowymi (anemometry, mikromanometry, higrometry, itp.) oraz wypróbowania ich w praktyce.

  Uczestnicy otrzymują potwierdzenie uczestnictwa w kursie

  Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w kursie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja:
  00-238 Warszawa, ul. Długa 29/125 lub pod numerem telefonu (022) 635 13 24

  Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł. Dla członków SPW - 550 zł.

  Zgłoszenie można pobrać poniżej. Prosimy o wypełnienie druku i przesłanie faksem na numer (022) 635 13 24 do 19 listopada. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wnieść opłatę za udział w kursie do 19 listopada.• Dodano: 15 września 2004
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja