Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowa kadencja władz SPW


Nowa kadencja władz Stowarzyszenia   


13 maja 2010 odbyło się coroczne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Podczas Zebrania Prezes Zarządu złożył sprawozdanie z działalności za rok 2009. Członkowie Stowarzyszenia zostali również poinformowani o stanie finansów Stowarzyszenia. Zgodnie z wymogami statutu, uczestnicy Zebrania ocenili sprawozdanie.
Działania prowadzone przez Stowarzyszenie zostały ocenione pozytywnie. Zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymały absolutorium za rok 2009.
W związku z upłynięciem kadencji władz 2008-2010, podczas Zebrania przeprowadzono wybory.

Wybrano władze kadencji 2010-2012 w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Leszek Targowski - Wiceprezes
Marek Maj - Wiceprezes
Jacek Woźniak - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna SPW
Bronisław Bratek
Roman Jędrzejewski
Anna Stańczyk

Sąd Koleżeński SPW
Sławomir Rossa
Joanna Ryńska
Kazimierz Wojtas

• Dodano: 16 czerwca 2010
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja