Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Doroczne Zebranie Członków

Doroczne Zebranie Członków

W ostatnich dniach czerwca odbyło się coroczne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, podczas którego Zarząd zdaje sprawozdanie z działalności i informuje Członków o wynikach finansowych.
Relację z działań zdał Prezes Rafał Finster. Podkreślił, że po trzech latach działalności pozytywnie ocenia rozwój Stowarzyszenia. Mimo wielu przeciwności i prozaicznych trudności, na jakie organizacja napotykała od samego początku, cele Stowarzyszenia są systematycznie realizowane, a w miarę rozszerzania prowadzonej działalności rysują się nowe możliwości działania.
Do głównych sukcesów, z których się cieszymy, a jednocześnie mamy przekonanie, że dzięki nim wypełniamy założenia statutowe należą:
 • stała obecność publikacji o tematyce wentylacyjnej w mediach (tradycyjnych i w internecie), upowszechniająca wiedzę i pomagająca osobom poszukującym zdobycie rzetelnych i obiektywnych informacji,
 • uczestniczenie w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, pozwalające członkom Stowarzyszenia bieżący dostęp do najświeższych informacji,
 • uczestniczenie w działaniach Ministerstwa Infrastruktury na rzecz wdrażania europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków, nowelizacji prawa regulującego stosowanie wentylacji w polskim budownictwie, a także wspieranie działań propagujących nowoczesne metody budowania,
 • organizacja III Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2005, przedsięwzięcia umożliwiającego branżystom zdobywanie oraz wymianę informacji i doświadczeń zawodowych, jedynego branżowego wydarzenia poświęconego wyłącznie zagadnieniom wentylacji i klimatyzacji,
 • działalność szkoleniowa i edukacyjna, prowadzona zarówno wśród specjalistów branżowych jak i użytkowników i inwestorów,
 • doradztwo prowadzone na rzecz inwestorów poszukujących zarówno opinii, jak i kontaktów ze specjalistami,
 • działalność wydawnicza, której efektem są między innymi niniejsze CYRKULACJE, ale też książki, broszury i ulotki edukacyjne,
 • gromadzenie informacji o rynku wentylacyjnym, które poddane analizie mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców działających w branży.


 • Uchwały Zebrania Członków
 • Członkowie Stowarzyszenia przyjęli złożone sprawozdanie z działalności i finansów. Podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.

 • Dotychczasowy Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Zambrzycki postanowił wycofać się z prac SPW, ponieważ zdecydował o zmianie miejsca pracy. Dotychczas pracował jako kierownik działu wentylacji w gdańskim Mercorze. Obecnie zmienił branżę i nie będzie zawodowo zajmował się zagadnieniami wentylacji.
 • Członkowie SPW podjęli uchwałę o odwołaniu Tomasza Zambrzyckiego z funkcji Członka Zarządu.
 • Dziękujemy Panu Tomaszowi za owocną i sympatyczną współpracę. Formalnie pozostaje nadal członkiem SPW i o ile w przyszłości nadal będzie mógł aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia, to będziemy kontynuować wspólne działania.
 • Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę o wyborze na Członka Zarządu Pana Marka Maja (reprezentującego firmę Smay), który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SPW.

 • W związku objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Marek Maj zrezygnował z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim.
 • Członkowie Stowarzyszenia powołali na jego miejsce Pana Krzysztofa Kasperkiewicza, pracownika Instytutu Techniki Budowlanej, cieszącego się szacunkiem i zaufaniem doświadczonego specjalistę, współzałożyciela SPW.


 • Tutaj można przeczytać, jakie cele stawia sobie Marek Maj obejmując funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia

• Dodano: 01 lipca 2005
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja