Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Oświadczenie w sprawie produktów

Nieuprawnione żądania inwestorów
Oświadczenie firmy SMAY w sprawie produktów wentylacyjnych

Warunki prawne dostarczania wyrobów wentylacyjnych na polskim rynku budzą często kontrowersje pomiędzy dostawcami a inwestorami i inspektorami robót.
Firma Smay sp. z o.o. zwróciła się o analizę aktualnego stanu przepisów do Centralnego Ośrodka Techniki Instalacyjnej INSTAL, będącego jedyną instytucją, która otrzymała prawo do wydawania aprobat technicznych w branży instalacyjnej. Zapytanie dotyczyło szeregu wyrobów produkowanych przez firmę. Celem analizy było określenie, czy istnieją dokumenty odniesienia, z którymi producent może deklarować zgodność.
Z analizy wynika, że dla: wentylatorów kanałowych, aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych, kurtyn powietrznych, przewodów sztywnych metalowych spiro, kompensatorów, tłumików hałasu, regulatorów przepływu VAV, nawiewników i wywiewników, czerpni i wyrzutni powietrza nie istnieją dokumenty odniesienia, z którymi można deklarować zgodność.
Żaden z wymienionych wyrobów nie jest także objęty mandatami Komisji Europejskiej na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych, wobec czego w chwili obecnej nie ma możliwości wydania dla tych wyrobów krajowych aprobat technicznych mimo braku innych dokumentów odniesienia.
Równocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie ma prawnej możliwości traktowania wymienionych produktów jako "wyrobów budowlanych" i znakowania ich znakiem "B".
W świetle analizy przygotowanej przez C.O.B.R.T.I. INSTAL żądanie świadectw zgodności dla wymienionych produktów jest nieuprawnione.

Firma Smay jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego powyższą opinię w odniesieniu do nawiewników przedstawioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Oświadczamy, że żądanie przez zamawiających inwestorów oraz inspektorów nadzoru na budowach dokumentów w postaci aprobat technicznych, certyfikatów jak też wymagań w zakresie wymienionych urządzeń jest bezpodstawne.

Marek Maj
Prezes Smay Sp. z o.o.
Osobom zainteresowanym prześlemy pełną treść analizy.

kliknij aby powiększyć   

kliknij na rysunek aby powiększyć w nowym oknie


• Dodano: 15 lipca 2005
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja