Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Zapraszamy na szkolenia, seminaria, konferencje

Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na szkolenia i seminaria poświęcone zagadnieniom wentylacji w budownictwie mieszkaniowym. Na przełomie września i pazdziernika odbędą się szkolenia w Krakowie i Katowicach.

30.09 - Katowice
Szkolenie jest skierowane do architektów i projektantów zajmujących sie zarówno budynkami jedno- jak i wielorodzinnymi.
Celem seminarium jest przekazanie wiedzy z zakresu przepisów oraz zasad poprawnego projektowania, budowy i eksploatacji systemów wentylacji w budynkach mieszkalnych.

Program

 • Jakość powietrza w budynku, skutki złego działania wentylacji
 • Zasady poprawnego działania wentylacji
 • Podstawowe przepisy i wymagania normowe dla budynków mieszkalnych
 • Niedomagania działania wentylacji naturalnej - wpływ szczelności okien na działanie wentylacji, ciągi wsteczne, poprawna budowa kanałów wentylacyjnych
 • Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i małych wielorodzinnych - zasady działania, elementy systemu, techniczne możliwości stosowania w budynkach (wentylacja wywiewna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, gruntowe wymienniki ciepła)
 • Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych średniowysokich, wysokich i wysokościowych - wymagania, zalecenia i rozwiązania techniczne ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej.
 • Najczęściej popełniane błędy projektowe
 • Najczęściej popełniane błędy wykonawcze i eksploatacyjne


 • W programie przewidziano wykład teoretyczny oraz omówienie praktyczne wybranych technologii mających zastosowanie w budynkach mieszkalnych.
  Czas trwania ok. 3 godziny
  Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt
  telefoniczny (022) 635 13 24 lub

5-6.10 - Kraków
Dwudniowa konferencja jest organizowana przez wspólnie ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domow i Mieszkań oraz Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości "Nasz Dom".
Jest skierowana głównie do firm developerskich, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości działających w Krakowie i okolicach.
Celem konferencji jest przekazanie wiedzy z zakresu prawidłowego wznoszenia i eksploatacji budynków pod kątem zapewnienia odpowiedniej wentylacji, a co za tym idzie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych znajdujących się w lokalach, a także poprawnie prowadzonej termomodernizacji budynków.

Program
05.10.2005 godz. 15.00 Hotel Novotel - sala konferencyjna "Batory" , ul. Kościuszki 5
Część I skierowana do Prezesów firm developerskich, Prezesów spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.
W programie części pierwszej wprowadzenie w tematykę wentylacji:

 • wskazanie wpływu wentylacji na jakość użytkowania budynku (komfort, zdrowie mieszkańców) oraz na stan techniczny budynku (ograniczenie ryzyka zawilgoceń, racjonalne zużycie energii)
 • omówienie podstawowych zasad prawidłowego działania wentylacji
 • wskazanie typowych niedomagań systemu wentylacji (brak ciągu wentylacyjnego, odwrotne ciągi kominowe, zawilgocenie mieszkań, nieprawidłowe spalanie gazu, zatrucia tlenkiem węgla) oraz krótkie omówienie przyczyn i skutków ich występowania
 • omówienie skutków nieprawidłowo prowadzonej termomodernizacji i związków z nieprawidłowo działającą wentylacją (uszczelnienie budynku, zawilgocenie budynku, pogorszenie jakości powietrza w budynku - omówienie statystycznych badań na temat jakości powietrza w obiektach poddanych termomodernizacji)
 • omówienie statystyk oraz przyczyn zatruć tlenkiem węgla w budynkach z niesprawną wentylacją
 • ogólne omówienie możliwości modernizacji systemu wentylacji naturalnej - usprawnienie dopływu powietrza, wspomaganie ciągu kominowego, zamiana wentylacji naturalnej na mechaniczną

 • Czas trwania ok. 3 godziny.

  06.10.2005 godz. 12.00 Herbewo - sala konferencyjna VI piętro, al. Słowackiego 64
  Część II - techniczna - skierowana do Dyrektorów działów technicznych i działów inwestycyjnych, projektantów i architektów.
  W programie części technicznej znajdą się wykłady omawiające przepisy, wymagania oraz praktyczną wiedzę techniczną z zakresu projektowania, wykonawstwa, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji w budownictwie mieszkaniowym.
 • Zasady działania wentylacji - zasady wymiany powietrza w budynku.
 • Wymagania i przepisy - omówienie najważniejszych postanowień normy wentylacyjnej i warunków technicznych.
 • Rozwiązania techniczne - prawidłowe doprowadzenie powietrza do budynku, prawidłowa budowa kanałów wentylacyjnych, przykłady realizacji
 • Omówienie typowych niedomagań, błędów projektowych i wykonawczych - brak ciągu wentylacyjnego, odwrotne ciągi kominowe, zawilgocenie mieszkań, nieprawidłowe spalanie gazu, nieprawidłowa budowa kanałów wentylacyjnych odbiory, eksploatacja, renowacja systemów wentylacyjnych typowych dla regionu.
 • Wentylacja mechaniczna w budynkach średniowysokich i wysokich - przepisy i technologie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej.
 • Wymagania dotyczące wentylacji sklepów, obiektów usługowych, gastronomicznych i innych lokalizowanych w budynkach mieszkalnych.
 • Odbiór i nadzór instalacji wentylacyjnych w wymienionych typach lokali, w odniesieniu do regionu Krakowa i okolic.
 • Odbiory i eksploatacja systemów wentylacji w budynkach mieszkalnych - praktyczne doświadczenia i komentarz.
 • Przykłady zatruć tlenkiem węgla: omówienie przyczyn.

 • Czas trwania ok. 5 godzin.

  Podczas konferencji zostaną wygłoszone wykłady niezależnych ekspertów reprezentujących między innymi Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Korporację Kominiarzy Polskich, Inspekcję Sanitarną. Słuchacze otrzymają niezbędne materiały informacyjne, a także będą mieć możliwość podjęcia bezpośredniej dyskusji z prelegentami.

  Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt
  telefoniczny (22) 542 43 14.

• Dodano: 15 sierpnia 2005
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja