Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowa kadencja władz Stowarzyszenia

Podczas walnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, które odbyło się 28 czerwca 2006, Zarząd złożył sprawozdanie z działalności w roku 2005. Przedstawiono główne działania Stowarzyszenia, dokonano oceny realizacji założeń statutowych. Członkowie zostali także poinformowani o finansach organizacji. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków, a Zarządowi udzielono absolutorium.
Ponieważ dotychczasowa dwuletnia kadencja zakończyła się, przeprowadzono nowe wybory władz Stowarzyszenia.
Członkowie, oceniający wysoko dotychczasowe działania Zarządu, zgłosili na kolejną kadencję kandydatury osób dotychczas działających w Zarządzie.
Przeprowadzono także wybory nowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

Wolą Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, w dniu 28.06.2006 powołano nowe władze w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Roman Jędrzejewski - Wiceprezes
Czcibór Karcz - Wiceprezes
Marek Maj - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna SPW

Leszek Targowski - przewodniczący
Anna Stańczyk
Kazimierz Wojtas

Sąd Koleżeński SPW

Robert Jarczyński
Sławomir Rossa
Joanna Ryńska


• Dodano: 20 maja 2006
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja