Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nowa kadencja władz SPW

Nowa kadencja władz SPW26 czerwca 2012 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Na corocznym Zebraniu Zarząd  zdał sprawozdanie z działalności w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Członków.
W związku z kończącą się kadencją władz Stowarzyszenia 2010-2012 podczas Zebrania odbyły się wybory do kadencji 2012-2014.
W wyborach wyłoniono władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Rafał Finster
Leszek Bystrzycki
Arkadiusz Dragun
Grzegorz Grygier
Leszek Targowski

Komisja Rewizyjna SPW
Bronisław Bratek
Piotr Fijałkowski
Piotr Machaty

Sąd Koleżeński SPW
Joanna Ryńska
Robert Wawszkiewicz
Paweł Wrzosek

• Dodano: 26 czerwca 2012
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja