Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe BudynkówInstytut Techniki Budowlanej organizuje VII Międzynarodową Konferencję - Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków.
Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada w Warszawie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Sesje konferencji prowadzone będą przez zaproszonych gości w języku polskim i angielskim (tłumaczone symultaniczne), oraz poprzedzone ich wystąpieniami. Każda sesja zakończy się panelem dyskusyjnym.

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:
- zachowanie materiałów w warunkach pożarowych i rozwój pożaru,
- bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych,
- stałe urządzenia gaśnicze,
- usuwanie dymu i wentylacja pożarowa,
- wykrywanie pożaru i sygnalizacja pożarowa,
- ewakuacja ludzi,
- metody i modele obliczeniowe wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,
- inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
- aspekty formalno-prawne ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
- odbiory techniczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

W ramach konferencji przewidziano wystawę i prezentację firm oferujących produkty związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Partnerem medialnym konferencji jest magazyn CYRKULACJE wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Oficjalny komunikat organizatorów znajduje się na stronie www.firesafety2012.itb.pl

• Dodano: 01 czerwca 2012
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja