Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil profesjonalny

Szkolenia

Drukuj Powrót
Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu wentylacji. Działania edukacyjne kierujemy zarówno do specjalistów branży wentylacyjnej, jak i do innych grup zawodowych zainteresowanych wiedzą z zakresu wentylacji.

Organizujemy liczne szkolenia i prezentacje dla:
- projektantów instalacji
- instalatorów
- architektów
- zarządców nieruchomości

Jesteśmy także obecni na targach, konferencjach i spotkaniach branżowych, gdzie prowadzimy prezentacje i wykłady.

Na zamówienie organizujemy także szkolenia tematyczne. Instytucje, organizacje i osoby zainteresowane zorganizowaniem szkolenia tematycznego prosimy o kontakt listowny pod adres spw@wentylacja.org.pl

Spis norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji sporządzony na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zawiera tytuły i numery norm polskich i europejskich przyjętych w poczet Polskich Norm.
Informacje techniczne o systemach wentylacji i klimatyzacji.

Dział w trakcie przygotowania. Tymczasowo prezentujemy informacje z profilu popularnego.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja opracowuje wytyczne dla technologii wentylacyjnych. Wytyczne mają formę broszur informacyjnych zawierających opis działania systemów, wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru tych instalacji. Zalecenia zostały opracowane przez specjalistów zajmujących się na co dzień instalacjami.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Informacje o ciekawych ludziach z branży wentylacyjnej, wywiady, opinie, dyskusje specjalistów na tematy branżowe i nie tylko.
Wydarzenia

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja