Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nagrody Branżowe SPW 2015

Drukuj Powrót

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznało nagrody DELTA, PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu. Nagrody są wyrazem uznania dla osiągnięć firm i osób - dostawców urządzeń i technologii, biur projektów, a także wyróżniających się osobowości branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

 Nagroda Biznesowa DELTA
Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2015 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2015 roku skończą co najwyżej 10 lat.
Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.


Nagrody Biznesowe DELTA  2015 otrzymały firmy (w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:
1.    VENTIA Sp. z o.o.
2.    ZYMETRIC Sp. z o.o.
3.    INWEST KLIMA

W kategorii firm działających do 21 lat:
1.    BELIMO SIŁOWNIKI S.A.
2.    EBM-PAPST POLSKA Sp. z o.o.
3.    HALTON Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:
1.    FRAPOL Sp. z o.o.
2.    ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
3.    BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.

Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.     Więcej o nagrodach DELTA

 

Nagroda PASCAL
Stowarzyszenie Polska Wentylacja postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody - PASCAL 2015.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.
Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłoniła laureatów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. W skład kapituły weszli dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klinke - doświadczeni i szanowani specjaliści branżowi, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Kapituła oceniała walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Równorzędne nagrody otrzymały biura:

  • POL-CON CONSULTING Sp. z o.o., za projekt instalacji w obiekcie MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH,
  • WSP POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie BUDYNEK BIUROWY ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa,
  • BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH.
Więcej o nagrodach PASCAL 2015

Nagrody specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postanowił uhonorować osoby związane z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem przyznania Nagród Zarządu było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami i metodami prowadzenia działalności, są postaciami silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale także mogące wpływać na obraz branży.
Zarząd jednomyślnie wyróżnił trzy osoby, uzasadniając w każdym wypadku swoją decyzję.
Laureatami Nagród Specjalnych Zarządu zostali:
Maciej Głogowski, Grzegorz Mars, Józef Darłak

Więcej o nagrodach specjalnych

Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja