Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nagroda Biznesowa DELTA 2015

Drukuj Powrót


Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2015 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2015 roku skończą co najwyżej 10 lat.
Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.


Nagrody Biznesowe DELTA  2015 otrzymały firmy

(w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:
1.    VENTIA Sp. z o.o.
2.    ZYMETRIC Sp. z o.o.
3.    INWEST KLIMA

W kategorii firm działających do 21 lat:
1.    BELIMO SIŁOWNIKI S.A.
2.    EBM-PAPST POLSKA Sp. z o.o.
3.    HALTON Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:
1.    FRAPOL Sp. z o.o.
2.    ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
3.    BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.

Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.


Nominowani do nagrody DELTA 2015
(Kolejność alfabetyczna; Dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%)

AERECO WENTYLACJA KLIMAT SOLEC
ALFACO POLSKA KLIMAWENT
ALNOR KLIMAZBYT
ANG WENTYLACJA KLIMOR
BEIJER REF KLINGENBURG INTERNATIONAL
BELIMO SIŁOWNIKI KONWEKTOR
BERLING LENNOX POLSKA
BSH KLIMA POLSKA MERCURY ENGINEERING POLSKA
CENTRUM KLIMA (LINDAB) ORWAT FILTERTECHNIK
DARCO POLONEZ PLUS
EBM-PAPST POLSKA SCHIESSL
EMERSON NETWORK POWER SCROL
FAWENT SMAY
FLOWAIR SWEGON
FRAPOL SYSTEMAIR
GEA REFRIGERATION POLAND VBW ENGENEERING
HALTON VENTIA
HTS VENTURE INDUSTRIES
INWEST KLIMA VTS POLSKA
IRMARK WENTYLATORY WENTECH
IZOLA ZHIEL ABEGG
KARPOL ZYMETRIC

 

DELTA 2015 - ZASADY OBLICZANIA

1. Analiza blisko 300 firm branżowych o łącznych obrotach ponad 7 mld PLN
2. Określenie wskaźnika ŚREDNIEJ REFERENCYJNEJ BRANŻOWEJ [SRB].
Dla wybranych, reprezentatywnych, 190 firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej określono wskaźnik SRB wg zasady 3P3 dla lat 2010 – 2013. Wskaźnik SRB jest punktem odniesienia dla analizy każdej z firm osobno. W edycji 2015 wskaźnik SRB = 105%.
3. Sprawdzenie spełnienia kryteriów firmowych:
    - publikacja danych finansowych
    - zysk w latach 2010 – 2013
    - obroty w roku 2011 na poziomie co najmniej 6/9/12 mln PLN w zależności od kategorii wiekowej (do 10 lat, do 21 lat, powyżej 21 lat działalności).
4. Określenie wskaźnika SFB dla każdej z firm wg zasady 3P3 dla lat 2010 – 2013. Każda firma, której wskaźnik SFB jest równy lub większy niż SRB uzyskuje status firmy nominowanej do nagrody DELTA.
5. Określenie wskaźnika SFD dla firm nominowanych. Określenie wg zasady 3P3 dla lat 2011 – 2014.
6. Wskazanie zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej wybrano 3 firmy o najwyższym wskaźniku SFD.


Słownik :
zasada 3P3 – obliczanie dynamiki zmiany obrotów firmy badanej z okresu 4 lat wg zasady porównania uśrednionych obrotów z lat 1, 2, 3 do uśrednionych obrotów z lat 2, 3, 4, wyrażonej w procentach.
 

Przykład:
Firma o obrotach wyrażonych w mln PLN w latach:
[O1] 2010 – 10 mln, [O2] 2011 – 12 mln, [O3] 2012 – 10 mln, [O4] 2013 – 13 mln;
wzór (([O2] + [O3] + [O4])/3) / (([O1] + [O2] + [O3])/3)  = ((12+10+13)/3) / ((10+12+10)/3) = 105%
wskaźnik SRB – uśredniony wzrost obrotów wskazanych firm wg zasady 3P3 lata 2010 - 2013
wskaźnik SFB – uśredniony wzrost obrotów wg zasady 3P3 jednej firmy w tym samym okresie jak badany wskaźnik SRB 2010 – 2013
wskaźnik SFD – uśredniony wzrost obrotów firmy nominowanej do nagrody wg zasady 3P3 lata 2011 - 2014Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja