Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nagroda Biznesowa DELTA 2016

Drukuj Powrót


Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2011-2015 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2016 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2016 roku skończą co najwyżej 10 lat.
Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 52 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie jest nie niższa niż średnia branżowa. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.


Nagrody Biznesowe DELTA  2016 otrzymały firmy

(w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:
1.    HARMANN POLSKA Sp. z o.o.
2.    AMPAR KLIMA Sp. z o.o.
3.    VENTIA Sp. z o.o.

W kategorii firm działających do 21 lat:
1.    FREE POLSKA Sp. z o.o.
2.    ebm-papst Polska Sp. z o.o.
3.    SCROL Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:
1.    KLIMOR SA
2.    NYBORG-MAWENT SA
3.    FRAPOL Sp. z o.o.

Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.


Nominowani do nagrody DELTA 2016
(Kolejność alfabetyczna; Dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie nie niższa niż średnia branżowa)

AERECO WENTYLACJA KARPOL
ALFACO POLSKA KLIMAT SOLEC
ALNOR KLIMAWENTEX
AMPAR KLIMA KLIMAZBYT
AMPAR SILEZIA KLIMOR
ANG WENTYLACJA KLIM-SPAW
ARKTON KLIWEKO
BEIJER REF KLINGENBURG INTERNATIONAL
BELIMO SIŁOWNIKI MERCURY ENGINEERING POLSKA
DARCO NYBORG MAWENT
DOSPEL ORWAT FILTERTECHNIK
EBM-PAPST POLSKA POLONEZ PLUS
EURO-WENT PWPO-T PROMONT
FAWENT RDJ KLIMA
FLOWAIR SCROL
FRAPOL SEZUP KLIMA
FREE POLSKA SMAY
GEA POLSKA SWEGON
GEA REFRIGERATION POLAND (GRASSO) SYSTEMAIR
GEA TECHNIKA
CIEPLNA
TRANE POLSKA
HALTON VENTIA
HARMANN POLSKA VENTURE INDUSTRIES
HTS WIENKRA
INSTAL KRAKÓW ZIEHL ABEGG
INWEST KLIMA ZIS TECHNIKA
KAPMAR ZYMETRIC

 

DELTA 2016 - ZASADY OBLICZANIA

1. Analiza blisko 300 firm branżowych o łącznych obrotach ponad 7 mld PLN
2. Określenie wskaźnika ŚREDNIEJ REFERENCYJNEJ BRANŻOWEJ [SRB].
Dla wybranych, reprezentatywnych, 190 firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej określono wskaźnik SRB wg zasady 3P3 dla lat 2011 – 2014. Wskaźnik SRB jest punktem odniesienia dla analizy każdej z firm osobno. W edycji 2016 wskaźnik SRB = 110%.
3. Sprawdzenie spełnienia kryteriów firmowych:
    - publikacja danych finansowych
    - zysk w latach 2011 – 2014
    - obroty w roku 2012 na poziomie co najmniej 6/9/12 mln PLN w zależności od kategorii wiekowej (do 10 lat, do 21 lat, powyżej 21 lat działalności).
4. Określenie wskaźnika SFB dla każdej z firm wg zasady 3P3 dla lat 2011 – 2014. Każda firma, której wskaźnik SFB jest równy lub większy niż SRB uzyskuje status firmy nominowanej do nagrody DELTA.
5. Określenie wskaźnika SFD dla firm nominowanych. Określenie wg zasady 3P3 dla lat 2012 – 2015.
6. Wskazanie zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej wybrano 3 firmy o najwyższym wskaźniku SFD.


Słownik :
zasada 3P3 – obliczanie dynamiki zmiany obrotów firmy badanej z okresu 4 lat wg zasady porównania uśrednionych obrotów z lat 1, 2, 3 do uśrednionych obrotów z lat 2, 3, 4, wyrażonej w procentach.
 

Przykład:
Firma o obrotach wyrażonych w mln PLN w latach:
[O1] 2011 – 10 mln, [O2] 2012 – 12 mln, [O3] 2013 – 10 mln, [O4] 2014 – 13 mln;
wzór (([O2] + [O3] + [O4])/3) / (([O1] + [O2] + [O3])/3)  = ((12+10+13)/3) / ((10+12+10)/3) = 105%
wskaźnik SRB – uśredniony wzrost obrotów wskazanych firm wg zasady 3P3 lata 2011 - 2014
wskaźnik SFB – uśredniony wzrost obrotów wg zasady 3P3 jednej firmy w tym samym okresie jak badany wskaźnik SRB 2011 – 2014
wskaźnik SFD – uśredniony wzrost obrotów firmy nominowanej do nagrody wg zasady 3P3 lata 2012 - 2015Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja