Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Nagroda Biznesowa DELTA 2017

Drukuj Powrót
      
Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2012-2016 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
         
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2017 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat, ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2017 roku skończą co najwyżej 10 lat. Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 52 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie jest nie niższa niż średnia branżowa. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.


Nagrody Biznesowe DELTA  2017 otrzymały firmy

(w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:

  1. ACTION ENERGY Sp. z o.o.
  2. HARMANN POLSKA Sp. z o.o.
  3. EUROKLIMAT Sp. z o.o. sp.k.

W kategorii firm działających do 21 lat:

  1. FREE POLSKASp. z o.o.
  2. REFSYSTEM Sp. z o.o.
  3. ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:

  1. WOMAR z o.o. sp. k.
  2. WIENKRA Sp. z o.o.
  3. KLIMOR Sp. z o.o. sp. k.


Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Nominowani do nagrody DELTA 2017
(Kolejność alfabetyczna; Dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie nie niższa niż średnia branżowa)

ACTION ENERGY INSTAL WARSZAWA
AERECO WENTYLACJA IRMARK
AIRCO KARPOL
ALFACO POLSKA KENTEL POLSKA
ALNOR KLIMAWENTEX
AMPAR KLIMA KLIMAZBYT
ANG WENTYLACJA KLIMOR
A-TEC SYSTEMY INSTALACYJNE KLIM-SPAW
BELIMO SIŁOWNIKI NYBORG MAWENT
CIECHOLEWSKI WENTYLACJE ORWAT FILTERTECHNIK
CLIMA GOLD POLONEZ PLUS
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND REF SYSTEM
DELTAFAN SCHIESSL
EBM-PAPST SCROL
EUROKLIMAT SFM FILTRY ŁUCZAK
EURO-WENT SMAY
FAWENT SYSTEMAIR
FLOWAIR TKT ENGINEERING
FRAPOL VBW ENGINEERING
FREE POLSKA VENTIA
GEA REFRIGERATION POLAND (GRASSO) VENTS GROUP
GEA TECHNIKA CIEPLNA VENTURE INDUSTRIES
HARMANN POLSKA WIENKRA
HTS WOMAR
  ZIEHL ABEGG
   

 
DELTA 2017 - ZASADY OBLICZANIA

1. Analiza blisko 300 firm branżowych o łącznych obrotach ponad 7 mld PLN
2. Określenie wskaźnika ŚREDNIEJ REFERENCYJNEJ BRANŻOWEJ [SRB].
Dla wybranych, reprezentatywnych, 190 firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej określono wskaźnik SRB wg zasady 3P3 dla lat 2012 – 2015. Wskaźnik SRB jest punktem odniesienia dla analizy każdej z firm osobno. W edycji 2017 wskaźnik SRB = 112%.
3. Sprawdzenie spełnienia kryteriów firmowych:
    - publikacja danych finansowych
    - zysk w latach 2012 – 2015
    - obroty w roku 2013 na poziomie co najmniej 6/9/12 mln PLN w zależności od kategorii wiekowej (do 10 lat, do 21 lat, powyżej 21 lat działalności).
4. Określenie wskaźnika SFB dla każdej z firm wg zasady 3P3 dla lat 2012 – 2015. Każda firma, której wskaźnik SFB jest równy lub większy niż SRB uzyskuje status firmy nominowanej do nagrody DELTA.
5. Określenie wskaźnika SFD dla firm nominowanych. Określenie wg zasady 3P3 dla lat 2013 – 2016.
6. Wskazanie zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej wybrano 3 firmy o najwyższym wskaźniku SFD.


Słownik:
zasada 3P3 – obliczanie dynamiki zmiany obrotów firmy badanej z okresu 4 lat wg zasady porównania uśrednionych obrotów z lat 1, 2, 3 do uśrednionych obrotów z lat 2, 3, 4, wyrażonej w procentach.
 
Przykład:
Firma o obrotach wyrażonych w mln PLN w latach:
[O1] 2012 – 10 mln, [O2] 2013 – 12 mln, [O3] 2014 – 10 mln, [O4] 2015 – 13 mln;
wzór (([O2] + [O3] + [O4])/3) / (([O1] + [O2] + [O3])/3)  = ((12+10+13)/3) / ((10+12+10)/3) = 105%
wskaźnik SRB – uśredniony wzrost obrotów wskazanych firm wg zasady 3P3 lata 2012 - 2015
wskaźnik SFB – uśredniony wzrost obrotów wg zasady 3P3 jednej firmy w tym samym okresie jak badany wskaźnik SRB 2012 – 2015
wskaźnik SFD – uśredniony wzrost obrotów firmy nominowanej do nagrody wg zasady 3P3 lata 2013 - 2016
 Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja