Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Formaldehyd

Drukuj Powrót

Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o silnym, charakterystycznym zapachu. Jest stosowany w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, głównie w prasowanych materiałów drewnopochodnych. Materiały budowlane zawierające formaldehyd mogą go emitować.

 Wpływ na zdrowie
Zwykle zawartość formaldehydu w powietrzu na zewnątrz i wewnątrz budynków nie przekracza 0,06 ppm (parts per million - cząstek na milion). Gdy stężenie przekracza 0,1 ppm może on wywołać u ludzi ostre objawy, takie jak: łzawienie, podrażnienie spojówek, nosa i gardła, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, chrypę, uczulenie skóry.
Formaldehyd działa na ludzi w różny sposób. Niektórzy są bardzo wrażliwi, podczas gdy inni wcale nie zauważą jego działania.
Podobne objawy mogą powodować przeziębienie i grypa.
Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości przy stężeniach mniejszych niż 0,1 ppm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca nie przekraczanie stężenia 0,05 ppm.
Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierzętach wykazały, że formaldehyd był przyczyną wystąpienia nowotworów i może powodować je także u ludzi.
Nikt nie określił jednak minimalnego stężenia formaldehydu, które można uznać za całkowicie nieszkodliwe.

Jak rozwiązać problem

  • Wybierać materiały drewnopochodne o zmniejszonej emisyjności formaldehydu.
  • Zwiększyć wentylację pomieszczeń po przyniesieniu do nich nowych materiałów emitujących formaldehyd.
  • Zachowywać wilgotność względną o wartości 30-50%.
  • Używać w miarę możliwości materiałów alternatywnych.
  • Zabezpieczać powierzchnie nielaminowane okleinami lub wodnymi preparatami kryjącymi.
  • Myć materiały przed użyciem.
Materiał udostępniony przez National Safety Counsil
National Safety Council jest amerykańską organizacją powołaną do ochrony i promocji zdrowia.

Ocena:
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja