Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Systemy wentylacji

Drukuj Powrót
Różnorodność systemów wentylacji jest bardzo duża. Różnią się między sobą budową, zasadą działania i możliwościami technologicznymi z punktu widzenia sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:
• siły powodujące przepływ powietrza - wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna,
• czas działania - wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,
• sposób organizowania wymiany powietrza - wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,
• kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia - wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,
• różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń - wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,
• zakres uzdatniania powietrza - np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,
• prędkości transportu w przewodach nawiewnych - wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,
• liczba przewodów magistralnych - instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe.

W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.

Ocena:
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja