Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja mieszająca

Drukuj Powrót

Spotyka się także określenia:

  • wentylacja przepływem mieszającym,
  • wentylacja strumieniowa,
  • wentylacja z burzliwym przepływem powietrza.

 

Idea organizacji przepływu powietrza przez pomieszczenie przy wentylacji mieszającej.

Wentylacja mieszająca opiera się na założeniu, że zanieczyszczenia powietrza wydzielające w pomieszczaniu powinny być możliwie szybko i równomiernie rozcieńczone w całej przestrzeni pomieszczenia i następnie z niego usunięte. W tym celu powietrze nawiewane jest z dość dużą prędkością powodując ruch praktycznie całego powietrza w pomieszczeniu. System ten charakteryzuje się także zbliżonymi wartościami temperatury i wilgotności powietrza w każdym punkcie pomieszczenia. To właśnie możliwość uzyskania akceptowalnych warunków komfortu cieplnego jest główną przyczyną dużej popularności tego rozwiązania.
Powietrze jest nawiewane zwykle z poziomu sufitu lub spod okien. Względnie duża prędkość nawiewu powoduje konieczność bardzo starannego doboru nawiewników pod względem zasięgu i profilu strumienia w stosunku do gabarytów pomieszczenia.

Zalety wentylacji mieszającej:
system wentylacji strumieniowej umożliwia zarówno chłodzenie jak i ogrzewanie pomieszczeń.
poprawnie zaprojektowany rozdział powietrza jest stabilny i niewrażliwy na zakłócenia (zmiana charakteru wydzielających się zysków ciepła, uchylenie okna itp. ) .
przestrzenny rozkład temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest wyrównany,
system wentylacji mieszającej umożliwia stosowanie szerokiego zakresu rozwiązań konstrukcyjnych nawiewników powietrza.

Wady wentylacji mieszającej:
przestrzenny rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu jest wyrównany (np. nieprzyjemny zapach wydzielające się w określonym miejscu będzie wyczuwalny w całym pomieszczeniu),
w przypadku występowania dużych zysków ciepła może powstać ryzyko powstawania wrażenia przeciągu,
w przypadku umieszczenia nawiewników i wywiewników powietrza w górnej części pomieszczenia podczas nawiewania powietrza o temperaturze wyższej od temperatury powietrza w pomieszczeniach zachodzi niebezpieczeństwo powstania "krótkiego spięcia"(część powietrza nawiewanego opuszcza pomieszczenia nie przepływając przez strefę przebywania ludzi i nie asymilując zanieczyszczeń oraz zysków ciepła).

dr inż. Jerzy Sowa
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Wydział inżynierii Środowiska
Politechnika WarszawskaOcena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja