Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja laminarna

Drukuj Powrót

Spotyka się także określenia:

  • przepływ tłokowy,
  • wentylacja wyporowa - uwaga kolizja terminologiczna z właściwą wentylacją wyporową.

 

Idea organizacji przepływu powietrza przez pomieszczenie przy wentylacji laminarnej. 

Ten rodzaj wentylacji stosowany jest jedynie w pomieszczeniach, w których istnieją wysokie wymogi czystości powietrza (technologie czyste w przemyśle , sale operacyjne itp.). Powietrze przepływa całym przekrojem pomieszczenia (z góry na dół lub poprzecznie), przy czym do uzyskania stabilnego przepływu laminarnego niezbędna jest stała prędkość powietrza, rzędu 0.35-0.40 m/s. Przepływ powietrza w tym systemie porównywany jest czasami do działania tłoka wypychającego zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia.

dr inż. Jerzy Sowa
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Wydział inżynierii Środowiska
Politechnika WarszawskaOcena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja