Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Urządzenia - Wentylator

Drukuj Powrót
Wentylator to urządzenie służące do przetłaczania gazów. Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji służą to przetłaczania powietrza. Powietrze może być przetłaczane pomiędzy pomieszczeniami – na przykład przez wentylator zamontowany w ścianie lub stropie. Wentylator może także przetłaczać powietrze w przewodach-kanałach wentylacyjnych rozprowadzonych w budynku.
Konstrukcje wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są bardzo różne – dostosowane do potrzeb instalacji. Elementem tłoczącym powietrze jest wirnik (o różnorodnych kształtach łopatek) napędzany silnikiem elektrycznym. Wirnik wraz z silnikiem jest umieszczony w obudowie, która osłania części składowe wentylatora i umożliwia jego montaż w instalacji.

Ze względu na kierunek przepływu powietrza tłoczonego przez wirnik, rozróżnia się:
-  wentylatory promieniowe – oś obrotu wirnika jest prostopadła do kierunku przepływu strumienie tłoczonego powietrza
- wentylatory osiowe – oś obrotu wirnika jest równoległa do kierunku przepływu strumienie tłoczonego powietrza

Wentylator promieniowy
Fot. Harmann Ventilatoren
Wentylator osiowy do kanału okrągłego
Fot. Soler & Palau

Wentylator osiowy do kanału prostokątnego
Fot. Harmann Ventilatoren
Sposób pracy różnych wentylatorów można ze sobą porównywać. Służą do tego celu takie parametry urządzeń jak: ilość przetłaczanego powietrza (wydajność - podawana w m3/h) i ciśnienie, jakie może wytworzyć wentylator (tzw. spręż - podawany w Pa).
Związek pomiędzy ilością przetłaczanego powietrza a wytwarzanym ciśnieniem nazywa się charakterystyką wentylatora i jest pokazywany na wykresie. Na podstawie tych parametrów dobiera się wentylator do konkretnego zastosowania.

Wydajność wentylatora w zależności od jego budowy i parametrów może się wahać od kilkudziesięciu m3/h do kilkudziesięciu tysięcy m3/h.
W domowych instalacjach stosuje się najczęściej wentylatory o wydajności do kilkuset m3/h.

Ze względu na wielkość wytwarzanego ciśnienia (spręż), wentylatory można podzielić na:
- niskoprężne ( ÷1kPa) – konstrukcje osiowe i promieniowe,
- średnioprężne (1kPa÷3kPa ) – konstrukcje osiowe i promieniowe,
- wysokoprężne (3kPa÷10kPa) – konstrukcje promieniowe.

Ze względu na miejsce i sposób montażu wentylatory można podzielić na:
- ścienne
- kanałowe (do kanałów okrągłych i prostokątnych)
- dachowe

Wentylator ścienny
Fot. Novovent

Wentylator osiowy do kanału okrągłego
Fot. Harmann Ventilatoren

Wentylator osiowy do kanału prostokątnego
Fot. Harmann Ventilatoren
Wentylator dachowy
Fot.Venture Industries


Ze względu na warunki pracy (rodzaj i parametry przetłaczanego gazu, powietrza) wentylatory można podzielić na:
- standardowe
- chemoodporne
- oddymiające
- przeciwwybuchowe


Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Powiązane produkty

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja