Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Urządzenia - Tłumik akustyczny

Drukuj Powrót
Tłumik akustyczny to element instalacji wentylacyjnej służący do ograniczania hałasu przenoszonego wewnątrz przewodów (kanałów) wentylacyjnych.
W zależności od konstrukcji oraz sposobu ograniczenia energii fali akustycznej przenoszonej w przewodzie wentylacyjnym, tłumiki dzielimy na trzy zasadnicze grupy:

Tłumiki absorpcyjne są stosowane najczęściej w instalacjach wentylacyjnych. Działają wykorzystując zjawisko rozproszenia energii akustycznej w porach materiału pochłaniającego. Najprostszym przykładem tłumika absorpcyjnego jest kanał ze ściankami wyłożonymi materiałem pochłaniającym.
Tłumik absorpcyjny
fot. Frapol
Tłumiki refleksyjne wykorzystują zjawiska wywołane zmiennym oporem akustycznym wewnętrznej powierzchni kanału. Zmiana pola przekroju kanału powoduje, odbicie części energii fali akustycznej w kierunku źródła. W kanale zmianę przekroju można uzyskać poprzez zmianę pola powierzchni, krzywizny lub odgałęzienia boczne. Podobny efekt wystąpi w przypadku zastosowania materiałów o różnych własnościach akustycznych.

Tłumiki aktywne kompensują hałas dźwiękami pochodzącymi z dodatkowych źródeł. Ograniczenie sygnału źródła następuje poprzez wzbudzenie dodatkowego sygnału, z odpowiednio dobranym opóźnieniem. Powstała w ten sposób fala kompensująca rozchodzi się w przeciwfazie w kierunku fali bieżącej i tym samym powoduje ograniczenie energii akustycznej.
Tłumik aktywny
fot. AerecoWentylacja /  Aldes


Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja