Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Przepisy - Normy z zakresu wentylacji i klimatyzacji

Drukuj Powrót

Źrodło: Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2010


PN-EN 779:2005
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych
Wprowadza: EN 779:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 779:2004

PN-EN 810:2001
Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badania w warunkach znamionowych, znakowanie, wymagania eksploatacyjne i arkusz danych technicznych
Wprowadza: EN 810:1997 [IDT]

PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary
Wprowadza: EN 1505:1997 [IDT]
Zastępuje: PN-B-03410:1999 | PN-B-03434:1999

PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary (oryg.)
Wprowadza: EN 1506:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 1506:2001

PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
Wprowadza: EN 1507:2006 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 1507:2006

PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
Wprowadza: EN 1751:1998 [IDT]

PN-EN 1886:2008
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne (oryg.)
Wprowadza: EN 1886:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 1886:2001

PN-EN 12097:2007
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
Wprowadza: EN 12097:2006 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 12097:2006

PN-EN 12102:2008
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania – Pomiary hałasu – Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej (oryg.)
Wprowadza: EN 12102:2008 [IDT]

PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
Wprowadza: EN 12220:1998 [IDT]
Zastępuje: PN-B-76002:1996

PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe
Wprowadza: EN 12236:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 12236:2002

PN-EN 12237:2005
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
Wprowadza: EN 12237:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 12237:2004

PN-EN 12238:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza (oryg.)
Wprowadza: EN 12238:2001 [IDT]

PN-EN 12239:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza (oryg.)
Wprowadza: EN 12239:2001 [IDT]

PN-EN 12589:2002
Wentylacja w budynkach – Nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza (oryg.)
Wprowadza: EN 12589:2001 [IDT]

PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wprowadza: EN 12599:2000 [IDT]
Zastępuje: PN-B-10440:1978

PN-EN 12792:2006
Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wprowadza: EN 12792:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 12792:2004

PN-EN 15251:2007
Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.)
Wprowadza: EN 15251:2007 [IDT]

PN-EN 13030:2002
Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu (oryg.)
Wprowadza: EN 13030:2001 [IDT]

PN-EN 13053:2008
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
Wprowadza: EN 13053:2006 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13053:2006
Norma wycofana

PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
Wprowadza: EN 13141-1:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13141-1:2004

PN-EN 13141-2:2010
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 2: Wywiewniki i nawiewniki (oryg.)
Wprowadza: EN 13141-2:2010 [IDT
Zastępuje: PN-EN 13141-2:2006

PN-EN 13141-3:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach
Wprowadza: EN 13141-3:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13141-3:2004

PN-EN 13141-4:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań
Wprowadza: EN 13141-4:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13141-4:2004

PN-EN 13141-5:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
Wprowadza: EN 13141-5:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13141-5:2005

PN-EN 13141-6:2004
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych – Część 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych mieszkaniach (oryg.)
Wprowadza: EN 13141-6:2004 [IDT]

PN-EN 13141-7:2004
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych – Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych (oryg.)
Wprowadza: EN 13141-7:2004 [IDT]

PN-EN 13141-8:2006
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów do wentylacji budynków mieszkalnych – Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń (oryg.)
Wprowadza: EN 13141-8:2006 [IDT]

PN-EN 13141-9:2010
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza
Wprowadza: EN 13141-9:2008 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13141-9:2008

PN-EN 13141-10:2008
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza (oryg.)
Wprowadza: EN 13141-10:2008 [IDT]

PN-EN 13142:2004
Wentylacja budynków – Elementy wentylacji mieszkaniowej – Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania (oryg.)
Wprowadza: EN 13142:2004 [IDT]

PN-EN 13180:2004
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich
Wprowadza: EN 13180:2001 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13180:2002

PN-EN 13181:2002
Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku (oryg.)
Wprowadza: EN 13181:2001 [IDT]

PN-EN 13182:2004
Wentylacja budynków – Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Wprowadza: EN 13182:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13182:2002

PN-EN 13264:2002
Wentylacja budynków – Nawiewniki i wywiewniki podłogowe – Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
Wprowadza: EN 13264:2001 [IDT]

PN-EN 13403:2005
Wentylacja budynków – Przewody niemetalowe – Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych
Wprowadza: EN 13403:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13403:2004

PN-EN 13465:2006
Wentylacja budynków –- Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
Wprowadza: EN 13465:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13465:2004

PN-EN 13779:2008
Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wprowadza: EN 13779:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 13779:2007

PN-EN 14134:2008
Wentylacja budynków – Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań
Wprowadza: EN 14134:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 14134:2004

PN-EN 14239:2004
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Pomiar pola powierzchni sieci przewodów (oryg.)
Wprowadza: EN 14239:2004 [IDT]

PN-EN 14240:2004
Wentylacja budynków – Sufity chłodzące – Badanie i wzorcowanie (oryg.)
Wprowadza: EN 14240:2004 [IDT]

PN-EN 14277:2006
Wentylacja budynków – Nawiewniki i wywiewniki – Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych (oryg.)
Wprowadza: EN 14277:2006 [IDT]

PN-EN 14518:2005
Wentylacja budynków – Belki chłodzące – Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących (oryg.)
Wprowadza: EN 14518:2005 [IDT]

PN-EN 14799:2007
Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza – Terminologia (oryg.)
Wprowadza: EN 14799:2006 [IDT]

PN-EN 14989-2:2009
Kominy – Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania
Wprowadza: EN 14989-2:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 14989-2:2008

PN-EN 15116:2008
Wentylacja budynków – Belki chłodzące – Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących (oryg.)
Wprowadza: EN 15116:2008 [IDT]

PN-EN 15218:2006
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym parą i sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do oziębiania – Terminy, definicje, warunki badań i wymagania (oryg.)
Wprowadza: EN 15218:2006 [IDT]

PN-EN 15239:2010
Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji
Wprowadza: EN 15239:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 15239:2007

PN-EN 15240:2009
Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji
Wprowadza: EN 15240:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 15240:2007

PN-EN 15241:2007
Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej (oryg.)
Wprowadza: EN 15241:2007 [IDT]

PN-EN 15242:2009
Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji
Wprowadza: EN 15242:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 15242:2007

PN-EN 15243:2007
Wentylacja budynków – Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń
Wprowadza: EN 15243:2007 [IDT]

PN-EN 15423:2008
Wentylacja budynków – Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach (oryg.)
Wprowadza: EN 15423:2008 [IDT]

PN-EN 15650:2010
Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach (oryg.)
Wprowadza: EN 15650:2010 [IDT]

PN-EN 15665:2009
Wentylacja budynków – Ustalenie kryteriów oceny działania do projektowania instalacji wentylacji mieszkań (oryg.)
Wprowadza: EN 15665:2009 [IDT]

PN-EN 15727:2010
Wentylacja budynków – Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania (oryg.)
Wprowadza: EN 15727:2010 [IDT]

PN-EN 15805:2010
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Znormalizowane wymiary (oryg.)
Wprowadza: EN 15805:2009 [IDT]

PN-EN 60335-2-88:2003
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych (oryg.)
Wprowadza: EN 60335-2-88:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 60335-2-88:2002

PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdział powietrza – Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie
Wprowadza: ISO 5221:1984 [IDT]

PN-ISO 6242-2:1999
Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania dotyczące czystości powietrza
Wprowadza: ISO 6242-2:1992 [IDT]

PN-B-01410:1989
Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – Zasady wykonywania i oznaczenia
Wprowadza: ISO 4067-1:1984 [EQV]
Zastępuje: PN-B-01410:1960 | PN-B-01412:1984

PN-B-03420:1976
Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
Zastępuje: PN-B-03420:1964

PN-B-03421:1978
Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
Zastępuje: PN-B-03430:1974


PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania

PN-B-03433:1987
Wentylacja – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Wymagania
Zastępuje: PN-B-03433:1980

PN-B-03434:1999
Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania
Zastępuje: BN-88/8865-04

PN-B-10425:1989
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Zastępuje: PN-B-10425:1959

PN-B-76002:1996
Wentylacja –  Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
Zastępuje: BN-89/8865-06

PN-C-89206:2005
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
Zastępuje: PN-C-89206:1988

PN-M-52030:1992
Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów – Terminologia
Wprowadza: ISO 3649:1980 [IDT]

Źrodło: Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2010Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja