Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja kuchni

Drukuj Powrót
Kuchnia jest szczególnym pomieszczeniem z punktu widzenia systemu wentylacji. Przede wszystkim powstaje w niej bardzo wiele zanieczyszczeń powietrza: na skutek gotowania (zapachy i wilgoć), zmywania (wilgoć), spalania gazu (produkty spalania gazu). Zanieczyszczenia te należy skutecznie usuwać, a także zapobiegać ich rozprzestrzenianiu do pozostałych pomieszczeń. Ponadto przez kuchnię jest usuwana część zanieczyszczeń z pozostałych pomieszczeń mieszkania, gdyż naturalny przepływ powietrza przez mieszkanie odbywa się od pokoi w kierunku kanałów wywiewnych, a te są lokalizowane między innymi w kuchni.

Sposób wentylowania kuchni zależy od tego czy jest w niej okno oraz od tego, czy jest wyposażona w urządzenia spalające gaz.
W Polskiej Normie są podane wartości strumienia powietrza wentylacyjnego (ilości powietrza), jakie należy usuwać z różnych typów kuchni.
Przez kanał wywiewny należy zatem usuwać:
  • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h,
  • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
  • w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
Kanały wywiewne usuwają powietrze niezależnie od tego, czy w mieszkaniu jest wykonana wentylacja naturalna (grawitacyjna) czy mechaniczna. W obu systemach wentylacji odmiennie natomiast jest zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego. W systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej powietrze jest dostarczane kanałami nawiewnymi do pokoi, a stamtąd przedostaje się do kuchni. W systemie wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz w wentylacji naturalnej powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach lub przez specjalnie do tego przeznaczone nawiewniki montowane w oknach lub ścianach.

Gdy w kuchni jest okno i kuchenka gazowa powietrze można doprowadzić pośrednio przez pokoje lub bezpośredni przez nawiewnik w oknie kuchennym. O ile powietrze jest doprowadzane pośrednio należy zadbać aby drzwi pomiędzy kuchnią a pozostałymi pomieszczeniami nie były całkowicie szczelne. Należy w nich zostawić otwór o powierzchni 200cm2, co w praktyce sprowadza się do podcięcia typowych drzwi o 2,5 cm lub do zamontowania w drzwiach tulei zapewniających przepływ powietrza.

Gdy w kuchni znajduje się kuchenka gazowa i kocioł dwufunkcyjny, wtedy należy zapewnić o wiele więcej powietrza zarówno do wentylacji jak i spalania. Lokalizowanie kotła w kuchni nie jest idealnym rozwiązaniem, gdyż ilość powietrza niezbędnego do spalania jest znacznie większa niż ilość powietrza do celów higienicznych. Jeżeli w kuchni jest okno, wtedy powietrze doprowadza się przez nawiewnik o stałym strumieniu powietrza nawiewanego. Zamiast nawiewnika czasami stosuje się kratkę nawiewną w ścianie. Jeżeli jednak jest ona ulokowana na małej wysokości, zimne powietrze zewnętrzne szybko opadające na podłogę będzie powodować dyskomfort.
Możliwe jest także doprowadzenie powietrza pośrednio przez pozostałe pomieszczenia, ważne jednak aby było go odpowiednio dużo.

Kuchnia bez okna zewnętrznego, z kuchenką gazową, musi być wentylowana w sposób mechaniczny. Funkcję tę powinna pełnić mechaniczna wentylacja wywiewna lub nawiewno-wywiewna.

Kuchnia z kuchenką elektryczną może być wentylowana zarówno w sposób naturalny, jak i mechaniczny, przy zapewnieniu właściwego doprowadzenia powietrza zewnętrznego.

Stosowanie okapów kuchennych
Okapy kuchenne w istotny sposób ułatwiają korzystanie z kuchni. Ich zadaniem jest usuwanie pary wodnej i zapachów znad kuchenki podczas gotowania. Rzadko jednak są stosowane poprawnie – czyli bez szkodliwego wpływu na działanie systemu wentylacji.
Z reguły okapy są podłączane szczelnie do jedynej kratki wyciągowej znajdującej się w kuchni. W ten sposób blokuje się naturalny przepływ powietrza do kanału wywiewnego. Wentylacja przestaje więc działać. Powietrze jest usuwane jedynie w czasie gdy wyciąg jest włączony.
W nowych domach najlepiej więc przewidzieć dwa niezależne kanały wywiewne – jeden do wentylacji naturalnej, drugi do podłączenia okapu. W przeciwnym wypadku można zastosować jedynie okap o obiegu zamkniętym.
W wielu starych budynkach podłączanie okapów do kanałów wywiewnych jest zabronione ponieważ mieszkania są wyposażone w kanały zbiorcze – do jednego kanału są podłączone mieszkania na co drugiej kondygnacji. Gdy do takiego kanału zostanie podłączony okap, wtedy powietrze usuwane z jednego mieszkania będzie wtłaczane do pozostałych. W takim wypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są okapy o obiegu zamkniętym.

Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja