Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Urządzenia łazienkowe spalające gaz

Drukuj Powrót
Przepisy dopuszczają instalowanie w łazienkach urządzeń spalających gaz. Mogą to być przepływowe podgrzewacze wody lub kotły c.o. Nie jest to jednak rozwiązanie wygodne, a dodatkowo trzeba zwrócić jeszcze większą uwagę nie tylko na skuteczna wentylację, ale także zapewnienie powietrza na potrzeby spalania gazu.
To ważne ponieważ przy niedostatecznej ilości tlenu, spalanie przebiega nieprawidłowo i może się zacząć wydzielać tlenek węgla – niezwykle trując gaz. Jest tym groźniejszy, że nie ma zapachu i jest bezbarwny. Zatrucie może się skończyć śmiertelnie. Sprawny system wentylacji powinien zapewnić prawidłowe spalanie, a w wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skutecznie usuwać niebezpieczny gaz, który może się przedostawać do pomieszczenia.
 
Jeżeli łazienka jest wentylowana naturalnie, a jej kubatura jest mniejsza niż 8m3, wtedy  nie może być zainstalowane żadne urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia.
W łazienkach o kubaturze mniejszej niż niż 8m3 dopuszcza się jedynie urządzenia z zamkniętą komorą spalania.

Przepisy  dopuszczają zmniejszenie kubatury łazienki do 6,5 m3,  ale w takim wypadku należy zapewnić wentylację mechaniczną działającą w sposób ciągły.

Nawet gdy są spełnione te wymagania nie należy zapominać o doprowadzeniu powietrza niezbędnego do spalania. W wypadku podgrzewaczy przepływowych powietrze można doprowadzić pośrednio przez pokoje. Napływ powietrza do pokoi może się odbywać przez nawiewniki umieszczone w oknach lub w ścianach pokoi.
O wiele trudniejsze jest doprowadzenie powietrza do kotła c.o. ze względu na większe zapotrzebowanie na tlen. Według przepisów określających zasady montażu kotłów zasilanych gazem, powietrze powinno być doprowadzone bezpośrednio do pomieszczenia kotła. O ile jest on właśnie ulokowany w łazience, to powstaje problem wychładzania pomieszczenia zimą, co wiąże się ze zużyciem dodatkowej energii na ogrzewanie oraz może powodować dyskomfort podczas korzystania z łazienki.
Kłopotliwe jest także samo wykonanie nawiewu. Może to być nawiewnik okienny lub ścienny o stałej wydajności. Należy jednak pamiętać, że przy dużej wilgotności powietrza występującej w łazience, na nawiewniku podczas dużych mrozów może się pojawiać szron a nawet lód, który z czasem zmniejsza wielkość otworu nawiewnego. Dlatego nawiewnik należy regularnie czyścić.
Wprawdzie właśnie z tego powodu nie zaleca się montowania nawiewników w łazienkach, ale jednocześnie nie ma innego skutecznego sposobu doprowadzenia powietrza.

Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja