Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja garderoby

Drukuj Powrót
W każdym wygodnym domu potrzebne jest miejsce do przechowywania różnych przedmiotów. Namiot, śpiwory, obuwie na różne pory roku i wiele innych rzeczy najprościej trzymać w składziku, najczęściej niewielkim pomieszczeniu bez okien, ukrytym w zakamarkach domu. Podobnie spiżarnia, czy garderoba zwykle są osobnymi pomieszczeniami, do których zaglądamy na chwilę, więc najczęściej nie planujemy w nim okna. Aby zapewnić właściwą jakość powietrza w tych pomieszczeniach, a co za tym idzie dobre warunki przechowywania zgromadzonych tam produktów żywnościowych, ubrań i innych przedmiotów, należy zapewnić właściwą wentylację. W przeciwnym razie powietrze w takim pomieszczeniu nie będzie cyrkulować i będzie się w nim gromadzić wilgoć. Jest ona szczególnie niebezpieczna, gdy pomieszczenie jest słabiej ogrzewane niż pozostała część domu. Zachodzi poważne ryzyko kondensacji pary wodnej i zawilgocenia składowanych rzeczy oraz struktury budynku. Wilgoć zaś stwarza dogodne warunki do rozwoju grzybów i pleśni.

Wentylacja naturalna
Zgodnie z przepisami pomieszczenia bez okien, a więc garderoby, składziki i wszelkie tego typu schowki muszą być podłączone do osobnych kanałów wentylacyjnych, które pozwolą usuwać zanieczyszczone powietrze. Kanał powinien usuwać 15 m3 powietrza w ciągu godziny. Tyle też powietrza musi dostać się do pomieszczenia.
Powietrze wędruje do garderoby czy składziku z innych pomieszczeń - z pokoi w których znajduje się nawiew powietrza zewnętrznego przez przedpokój lub korytarze. Aby mogło się tak stać przede wszystkim nawiew powietrza musi być sprawny i odpowiednio wydajny. W szczelnych oknach konieczne jest zamontowanie nawiewników.
Drugim ważnym elementem mającym wpływ na skuteczność wentylowania wspomnianych pomieszczeń są drzwi wewnętrzne. Często stanowią one barierę uniemożliwiającą przepływ powietrza gdyż są zbyt szczelne. Drzwi do pomieszczenia, w którym nie ma okien powinny mieć w dolnej części wstawioną kratkę lub inne otwory (na przykład metalowe tuleje) zapewniające przepływ powietrza. Warunkiem jest aby powierzchnia otworów miała 200 cm2. Drzwi można też po prostu podciąć pozostawiając szczelinę wysokości 2,5cm pomiędzy skrzydłem a posadzką. W pozostałych drzwiach pomiędzy pokojami, z których napływa powietrze a przedpokojem lub korytarzem należy także zapewnić przepływ. Te drzwi także można podciąć, wystarczy o 1cm, tak aby szczelina miała przekrój 80cm2.
W samej garderobie należy przewidzieć takie rozmieszczenie regałów, aby nie zasłaniać kratki wentylacyjnej połączonej z kanałem wywiewnym. Dlatego warto na projekcie domu sprawdzić, czy po umeblowaniu nie będzie kolizji.
Kratkę umieszcza się w górnej części pomieszczenia. Ważne, aby jej górna krawędź nie była niżej niż 15cm od sufitu. Wielkość kratki, a właściwie powierzchnię otworów w kratce, należy dobrać tak, żeby nie była mniejsza niż powierzchnia przekroju kanału wentylacyjnego, do którego jest podłączona. Kanał zaś powinien mieć wymiary nie mniejsze niż 14x14cm lub średnicę 15cm, jeżeli jest okrągły.

Wentylacja mechaniczna
Gdy w budynku jest przewidziana wentylacja mechaniczna, wywiewna lub nawiewno-wywiewna, pomieszczenia bez okien także muszą być wentylowane. W każdym z nich musi być umieszczona kratka wywiewna. Zasady przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami są takie same jak opisane powyżej. Jedyną różnicą jest sposób nawiewu powietrza do budynku w wypadku zastosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej. Stosuje się wtedy szczelne okna, a nawiew jest zapewniony przez anemostaty zamontowane na zakończeniu kanałów nawiewnych w pokojach.

Uwaga na błędy
Ponieważ często zdarza się, że projektanci nie przewidują wentylowania pomieszczeń bezokiennych, warto zwrócić uwagę czy w projekcie jest to przewidziane. Jeżeli nie, należy nanieść poprawkę do projektu, gdyż takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami.
Próby poprawienia wentylacji już po zakończeniu budowy mogą się okazać kłopotliwe lub czasami niemożliwe. Zdarza się, że gdy w pomieszczeniu bez okna nie ma kanału wywiewnego, użytkownicy lub wykonawcy próbują usprawnić wentylację wykonując otwory w dolnej i górnej części drzwi, co oczywiście nie da żadnych rezultatów. Również próba podłączenia takiego pomieszczenia do innego, oddalonego kanału za pomocą poziomej rury nie zdaje egzaminu. Kanały wentylacyjne nie mogą być odchylone od pionu o więcej niż 30 stopni, gdyż nie będą działały. Poziome tym bardziej nie zapewnią przepływu powietrza. Ponadto należy pamiętać, że nie wolno podłączać do jednego kanału pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja