Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Odbiór i eksploatacja kanałów wentylacji naturalnej

Drukuj Powrót
Odbiór i eksploatacja kanałów wentylacji naturalnej
Instalacja wentylacyjna, od której zależy nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo użytkowników mieszkań, powinna być sprawdzona przed oddaniem do użytkowania oraz regularnie kontrolowana w trakcie eksploatacji. Problem w skutecznym egzekwowaniu jakości instalacji wentylacyjnej budynku polega na tym, że trudno jednoznacznie sprawdzić jej działanie. Wentylacja naturalna działa w sposób zmienny, zależny od pory roku, dnia i warunków atmosferycznych. Dlatego wszelkie pomiary wydajności mogą się różnić między sobą nie tylko gdy są prowadzone o różnych porach roku, ale nawet o różnych porach dnia. Trudno więc o interpretację wyników, a tym samym o ocenę instalacji. Dodatkowym utrudnieniem są niejednoznaczne wytyczne dotyczące warunków pomiaru wydajności kanałów wywiewnych podawane w normach [1,2]. Różnice dotyczą temperatury, w jakiej należy przeprowadzać pomiary oraz sposobu doprowadzenia powietrza do mieszkania podczas pomiarów.
Norma wentylacyjna [1] podaje, że pomiary należy przeprowadzać gdy temperatura zewnętrzna wynosi +12 stopni, a wewnętrzna jest równa temperaturze obliczeniowej dla danego pomieszczenia (według [4]). Wymaga także, aby otwory regulowane, doprowadzające powietrze zewnętrzne były w położeniu otwartym. Natomiast norma [2] dotycząca przewodów kominowych wymaga, aby temperatura powietrza w pomieszczeniu była co najmniej o 10 stopni wyższa niż na zewnątrz, a wszystkie otwory zewnętrzne (okna i drzwi) były zamknięte.
 
Jak widać w dwóch dokumentach, odnoszących się do tego samego zagadnienia, wymagania nie są spójne. Przyczyny różnic trudno ocenić w krótkich rozważaniach. Wydaje się jednak, że wymaganie dotyczące temperatury jest właściwsze w normie wentylacyjnej [1], a z kolei warunek dotyczący otworów doprowadzających powietrze korzystniej jest podany w normie kominowej [2]. Przemawia za tym wymóg stałego działania wentylacji, niezależnie od tego czy okna lub inne urządzenia doprowadzające powietrze zostaną w pełni otwarte czy nie. Kanały wentylacyjne powinny stale usuwać powietrze z budynku, nawet bez ingerencji użytkowników którzy nie mają obowiązku stałego otwierania okien.
 
Literatura:
[1] PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”
[2] PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

 

Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja