Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Co to jest klimatyzacja

Drukuj Powrót
Klimatyzacja to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które maja zapewnić jego określone parametry (temperaturę i wilgotność). Żądane parametry powietrza zapewnia się ze względów higienicznych i dla zapewnienia dobryego samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Gdy zadaniem klimatyzacji  jest zapewnienie dobrych warunków dla użytkowników, mówimy o tzw. klimatyzacji komfortu. Gdy konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana  wymaganiami technologicznymi (np. procesów produkcyjnych), mówimy o tzw. klimatyzacji przemysłowej.
Szczególnym rodzajem klimatyzacji przemysłowej jest tzw, klimatyzacja pomieszczeń czystych, czyli takich, w których wyjątkowo zaostrzono wymagania co do czystości powietrza - na przykład w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym, a także w salach operacyjnych szpitali. Rozwiązania stosowane w takich instalacjach zapewniają bardzo wysoką skuteczność filtracji zanieczyszczeń i zachowanie sterylnych warunków.
W jeszcze innych warunkach stosuje się tzw. klimatyzację precyzyjną - zapewniającą możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Rozwiązania takie stosuje się głównie w serwerowniach lub centralach telefonicznych. System klimatyzacji precyzyjnej ma za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę i wilgotność wymagane przez czułe urządzenia.

Klimatyzacja najczęściej jest kojarzona z chłodzeniem powietrza. Jednak prawdziwa klimatyzacja to zarówno chłodzenie, jak i podgrzewanie powietrza, ale także jego nawilżanie lub osuszanie i oczyszczanie z zanieczyszczeń.
Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją. Klimatyzacja może stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia powietrze w budynku, ale także utrzymuje parametry powietrza na oczekiwanym przez użytkowników poziomie. Najczęściej w budynkach wyposażonych w pełny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny jest ustalona zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza.
Aby zapewnić żądane warunki konieczne jest zainstalowanie rozbudowanej instalacji. Możliwych jest wiele koncepcji. Do decyzji projektanta i inwestora należy wybór sposobu obróbki powietrza oraz transportu energii z pomieszczeń i do pomieszczeń. Aby schłodzić pomieszczenie trzeba usunąć z nich nadmiar ciepła. Można to osiągnąć doprowadzając do pomieszczeń schłodzone powietrze lub za pomocą odpowiednich urządzeń schładzać powietrze znajdujące się w pomieszczeniu.

Możliwe są rożne kryteria klasyfikacji systemów klimatyzacyjnych. Nie ma jednego, jednoznacznego podziału, więc można wprowadzić rożne kryteria:
  • Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu

• klimatyzacja komfortu
• klimatyzacja przemysłowa
• klimatyzacja technologiczna (pomieszczeń czystych, precyzyjna)

  • Podział systemów klimatyzacji ze względu na budowę instalacji (liczbę obsługiwanych pomieszczeń)

• klimatyzacja miejscowa - system obejmuje pojedyncze pomieszczenia - dla pojedynczego pomieszczenia jest przeznaczony układ (sprężarka montowana na zewnątrz i parownik montowany w pomieszczeniu). Przykład to klimatyzator typu split.
• klimatyzacja centralna - możliwe są bardzo różne rozwiązania, ale system obejmuje cały budynek lub jego wydzieloną część.

  • Podział ze względu na rodzaj czynnika transportującego chłód/ciepło

• systemy powietrzne - do transportu chłodu i ciepła jest wykorzystywany strumień powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi. Strumień powietrza dostarczanego do pomieszczeń  znacznie przekracza minimalne wymagania higieniczne. Dzięki temu  stwarza bardzo dobre warunki do rozcieńczania zanieczyszczeń emitowanych w pomieszczeniach. Wiąże się to jednak z koniecznością dostarczenia dużej ilości energii zużywanej do transportu powietrza.
• systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe - system wentylacji dostarcza powietrze świeże jedynie w ilości zapewniającej odpowiednie warunki higieniczne. Do transportu chłodu i ciepła stosowane jest inne medium (woda, gaz), które zasilają specjalne urządzenia (klimakonwektory, klimakonwektory wentylatorowe, belki chłodzące) ochładzające powietrze bezpośrednio w pomieszczeniach.Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja