Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil profesjonalny

Wystawa branżowa - Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja

Drukuj Powrót
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja to największa w Polsce, specjalistyczna wystawa techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, organizowana od 2003 roku. W wystawie uczestniczą także dostawcy techniki chłodniczej.
Pomysłodawcą  i organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
To spotkanie branżowe producentów, dystrybutorów, projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji, łączące w sobie licznie odwiedzane seminaria szkoleniowe i wystawę w formule targów branżowych. To miejsce, w którym licznie spotykają się specjaliści aktywnie poszukujący informacji, miejsce wymiany doświadczeń. Wystawa jest miejscem prezentacji produktów oraz nawiązywania nowych i podtrzymywania dotychczasowych kontaktów inżynierskich i handlowych.

Wystawa
Profesjonalna wystawa, organizowana w formule targów branżowych, co roku gromadzi większość dostawców urządzeń i komponentów do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
To jedyna w kraju wystawa, która od pierwszej edycji stale powiększa liczbę wystawców. Jednocześnie to jedyna wystawa, która skupia tak wyspecjalizowanych wystawców.

Seminaria
Ważnym elementem organizowanego przez nas spotkania branżowego jest dwudniowy cykl seminariów. Wykłady przeznaczone dla projektantów i instalatorów są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów – reprezentantów uczelni technicznych, niezależnych ekspertów – zapraszanych przez Stowarzyszenie. Wykłady służą prezentacji wytycznych projektowych i wykonawczych w zakresie najnowszych technologii. Omawiane są zagadnienia dotyczące przepisów i norm. Co roku jest wygłaszanych kilkadziesiąt wystąpień.
Seminaria cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na specjalistyczny dobór tematów oraz praktyczny przekaz.

Konkursy i wyróżnienia
W czasie wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, producenci prezentujący swoją ofertę, zgłaszają produkty do konkursu NAJCIEKAWSZY PRODUKT.
Konkurs NAJCIEKAWSZY PRODUKT służy promocji nowych produktów oferowanych przez wystawców. Zwiedzający wystawę mają możliwość oddania głosu na ich zdaniem najciekawszy produkt. Zwycięzcą zostaje produkt, który uzyska najwięcej głosów.
Laureat konkursu jest promowany w publikacjach podsumowujących wystawę w prasie i w internecie.
Zgłoszone do konkursu produkty są prezentowane na terenie wystawy na specjalnie przygotowanych planszach. Każdy zwiedzający otrzymuje także broszurę zawierającą opisy produktów. Informacje są również zamieszczane na płycie CD i  stale dostępne na stronie internetowej wystawy.

Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej poświęconej wystawie
Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja www.forumwentylacja.pl


Ocena:
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Spis norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji sporządzony na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zawiera tytuły i numery norm polskich i europejskich przyjętych w poczet Polskich Norm.
Informacje techniczne o systemach wentylacji i klimatyzacji.

Dział w trakcie przygotowania. Tymczasowo prezentujemy informacje z profilu popularnego.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja opracowuje wytyczne dla technologii wentylacyjnych. Wytyczne mają formę broszur informacyjnych zawierających opis działania systemów, wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru tych instalacji. Zalecenia zostały opracowane przez specjalistów zajmujących się na co dzień instalacjami.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Informacje o ciekawych ludziach z branży wentylacyjnej, wywiady, opinie, dyskusje specjalistów na tematy branżowe i nie tylko.
Wydarzenia

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja