Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil profesjonalny

Działania SPW

Drukuj Powrót
Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie. Staramy się pomagać w dotarciu do wiedzy technicznej.
Naszym celem jest także sprzyjanie rozwojowi branży wentylacyjnej. Jest on realizowany poprzez działania w zakresie:
  • monitoringu prawa oraz stałej współpracy z urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za jego stanowienie
  • popularyzacji wiedzy z zakresu wentylacji
Działania edukacyjne i szkoleniowe są skierowane zarówno do osób nie związanych zawodowo z branżą wentylacyjną, jak i do specjalistów branżowych.

Stowarzyszenie prowadzi działania popularyzujące wiedzę o wentylacji:
- publikuje w prasie artykuły na temat wentylacji
- wydaje czasopismo branżowe CYRKULACJE
- wydaje książki branżowe
- przygotowuje ulotki i broszury informacyjne
- organizuje seminaria i szkolenia
- organizuje wystawę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Usługi SPW
Inwestorom oferujemy szeroki zakres pomocy - od bezpłatnych porad i konsultacji po możliwość zamówienia specjalistycznych, odpłatnych, opracowań oraz przeprowadzenia konsultacji i analiz.

W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów z wentylacją:
  • skorzystać z porady ekspertów
  • otrzymać informacje o sposobach wentylowania budynków
  • skontaktować się z projektantami i wykonawcami wentylacji
  • zlecić wykonanie opinii i ekspertyzy technicznej

Doradztwo
Stowarzyszenie oferuje pomoc w znalezieniu informacji o systemach i urządzeniach wentylacyjnych.
Specjaliści reprezentujący Stowarzyszenie udzielają bezpłatnych drobnych porad. W biurze Stowarzyszenia można skonsultować projekt domu pod kątem rozwiązań wentylacyjnych, zasięgnąć opinii eksperta.

Ponadto Stowarzyszenie oferuje odpłatne doradztwo w pełnym zakresie zagadnień wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W ramach odpłatnych usług oferujemy:
  • ocenę projektów instalacji,
  • opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych instalacji,
  • pomiary parametrów pracy instalacji,
  • doradztwo w zakresie wyboru systemów wentylacji i klimatyzacji do różnych typów obiektów.

Ekspertyzy
Wadliwe działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest w wielu wypadkach skutkiem błędów projektowych lub wykonawczych.
Stowarzyszenie oferuje możliwość odpłatnego wykonania opinii i ekspertyz zarówno budynków nowych, jak i modernizowanych.
Grupa doświadczonych specjalistów jest w stanie wykonać pomiary wydajności instalacji oraz parametrów środowiska wewnątrz budynku oraz ocenić zastosowane rozwiązania techniczne, a na podstawie oceny zaproponować działania zaradcze.

Badania rynkowe
Stowarzyszenie stale monitoruje rynek wentylacyjny zbierając na potrzeby swoich członków informacje techniczne i gospodarcze. Cyklicznie przeprowadza między innymi analizę koniunktury - Barometr rynku wentylacji.
Na potrzeby własne i na zlecenia zainteresowanych podmiotów prowadzimy również badania opinii wśród branżystów - między innymi badania znajomości marek urządzeń stosowanych do budowy instalacji, przeglądy rynku pod kątem różnych technologii.

Spis norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji sporządzony na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zawiera tytuły i numery norm polskich i europejskich przyjętych w poczet Polskich Norm.
Informacje techniczne o systemach wentylacji i klimatyzacji.

Dział w trakcie przygotowania. Tymczasowo prezentujemy informacje z profilu popularnego.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja opracowuje wytyczne dla technologii wentylacyjnych. Wytyczne mają formę broszur informacyjnych zawierających opis działania systemów, wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru tych instalacji. Zalecenia zostały opracowane przez specjalistów zajmujących się na co dzień instalacjami.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Informacje o ciekawych ludziach z branży wentylacyjnej, wywiady, opinie, dyskusje specjalistów na tematy branżowe i nie tylko.
Wydarzenia

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja